fot. pixabay.com

[TYLKO U NAS] P. Modzelewski: Rolą Ochotniczych Hufców Pracy jest pokazywanie znaczenia Kościoła w Polsce młodemu człowiekowi. Stąd też patron – św. Jan Paweł II – który wspiera duchowo młodzież

Rolą Ochotniczych Hufców Pracy jest to, żeby pokazywać znaczenie Kościoła w Polsce młodemu człowiekowi. Stąd też patron, św. Jan Paweł II, który od kilkunastu lat (od 2011 roku) wspiera duchowo Ochotnicze Hufce Pracy i młodzież. Bez wsparcia Kościoła, bez wsparcia duszpasterzy kształtowanie młodego człowieka byłoby bardzo trudne. Rola Kościoła w kluczowych momentach zawsze była istotna – powiedział Piotr Modzelewski, zastępca Komendanta Głównego OHP, w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja i TV Trwam.

Gośćmi programu „Rozmowy niedokończone” byli również ks. prał. Jarosław Sroka, Krajowy Duszpasterz Ochotniczych Hufców Pracy oraz ks. dr Jacek Gancarek, Duszpasterz Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Piotr Modzelewski zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o funkcjonowanie Ochotniczych Hufców Pracy, to najważniejsze są wartości (religia i tożsamość).

– Rolą Ochotniczych Hufców Pracy jest to, żeby pokazywać znaczenie Kościoła w Polsce młodemu człowiekowi. Stąd też patron, św. Jan Paweł II, który od kilkunastu lat (od 2011 roku) wspiera duchowo Ochotnicze Hufce Pracy i młodzież. Bez wsparcia Kościoła, bez wsparcia duszpasterzy kształtowanie młodego człowieka byłoby bardzo trudne. Rola Kościoła w kluczowych momentach zawsze była istotna. Kształtowanie młodego człowieka na przyszłość, kiedy jako administracja państwowa, jako instytucja, która musi wspierać młodego człowieka w kształceniu i wychowaniu, ale też wejściu na rynek pracy, musi opierać się również o aspekt religijny i duchowy – powiedział zastępca Komendanta Głównego OHP.

Ochotnicze Hufce Pracy podlegają Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Warto pamiętać, że św. Jan Paweł II jako ochotnik zgłosił się do Ochotniczych Hufców Pracy, ówcześnie do Junackich Hufców Pracy, które funkcjonowały ponad 90 lat.

– Ojciec Święty Jan Paweł II, jeszcze jako Karol Wojtyła, budował drogę na terenie powiatu wadowickiego, więc był również walor tożsamościowy Ochotniczych Hufców Pracy, stąd jest kładziony nacisk na patriotyczne wartości. (…) Ochotnicze Hufce Pracy dzisiaj to nie jest relikt, który czasami się źle kojarzy. Dzisiaj jesteśmy nowoczesną instytucją na rynku pracy. Pani minister Marlena Maląg i cały rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia na młodego człowieka. Wszystkie działania Ochotniczych Hufców Pracy są dzisiaj prowadzone z indywidulanym podejściem do młodego człowieka. Pandemia COVID-19, kryzys na rynku pracy, ale również jest problem tożsamości młodego człowieka. [czytaj więcej] Dzisiaj mówimy, że jest problem tożsamości młodego człowieka. Przez wszystko, co dzieje się na rynku, na świecie, w dobie internetu, telefonu młody człowiek jest pogubiony. Mówi się, że Ochotnicze Hufce Pracy spełniają funkcję także społeczną, psychologiczną, ale nie zapominamy również o kształtowaniu i wychowywaniu, które jako państwowa jednostka budżetowa chcemy wspierać – wskazał Piotr Modzelewski.

Gość Radia Maryja dodał, że grupą docelową Ochotniczych Hufców Pracy jest grupa w wieku 15-25 lat. OHP to organ wspierający samorządy w kształceniu młodego człowieka (ukończeniu szkoły).

– Do Ochotniczych Hufców Pracy trafiają osoby, które potrzebują wsparcia państwa, żeby ukończyć szkołę, żeby szybciej odnaleźć się na rynku pracy. Dzisiaj młody uczestnik, ale i opiekun prawny, są osobami, które decydują o tym, czy dana osoba może skorzystać z Ochotniczych Hufców Pracy. (…) Jesteśmy państwową jednostką budżetową, która ma Centra Edukacji i Pracy. To jednostki, które są wykwalifikowane w rynku pracy w znalezieniu pracy, w pośrednictwie pracy, w doradztwie zawodowym. Jako państwowa jednostka zawodowa nie możemy zamykać się na żadną osobę, która chce skorzystać z tego wsparcia – zaznaczył zastępca Komendanta Głównego OHP.   

Każdego roku do Ochotniczych Hufców Pracy zgłasza się ok. 30 tys. młodych osób, a jeśli chodzi jeszcze o pomoc na rynku pracy, to jest łącznie ok. 50 tys. osób.

– Nie prowadzimy szkół. Nie jesteśmy żadnym organem prowadzącym, tylko jesteśmy organem wspomagającym. Dzięki Ochotniczym Hufcom Pracy młode osoby mogą kształcić się w ponad 60 kierunkach. To są zarówno kierunki, które kształcą w ramach zawodów ginących, ale są także innowacyjne, które dzisiaj mają odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy. Prowadzimy rekwalifikacje, podnoszenie kwalifikacji czy są to szkolenia w kwestii obsługi dronów, drukarki CNF, koparko-ładowarki czy dźwigu. Wachlarz wsparcia młodego człowieka Ochotnicze Hufce Pracy starają się mieć bardzo szeroki – dodał Piotr Modzelewski.

https://twitter.com/KG_OHP/status/1618884854292303872

Ks. prał. Jarosław Sroka wspomniał, że jego przygoda z Ochotniczymi Hufcami Pracy rozpoczęła się w 1991 r. po Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie.

– Ochotnicze Hufce Pracy zbudowały miasteczko namiotowe dla pięciu tysięcy pielgrzymów ze Wschodu. Wtedy zrodził się pomysł, żeby naszą polską młodzież, która uczestniczyła w Ochotniczych Hufcach Pracy,  zorganizować w duszpasterstwo i pomóc im kształtować swoją osobowość. Pierwszą pielgrzymkę zorganizowaliśmy we wrześniu 1991 r. na Jasną Górę. To był początek. Każdego roku organizujemy pielgrzymki na Jasną Górę. Jest to podsumowanie całego naszego roku pracy wychowawczej i naszej młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy – podkreślił Krajowy Duszpasterz Ochotniczych Hufców Pracy.  

Gość programu „Rozmowy niedokończone” zaznaczył, że w działalności Ochotniczych Hufców Pracy ważne jest kształtowanie oraz wychowanie młodego pokolenia.

– Aspekt wychowawczy na podstawie wartości religijnych jest bardzo ważny i bardzo potrzebny, choć może do końca nie jest rozumiany także i dzisiaj. Nie zrażamy się żadnymi trudnościami i idziemy dalej – powiedział ks. prał. Jarosław Sroka.

Kolejny z gości ks. dr Jacek Gancarek zaznaczył, że „żyjemy w świecie ducha i materii”.

– Świat ducha możemy poznać przez wiarę i to jest właśnie trudniejsze. Młodzież i każdy z nas doświadcza świata materialnego za pomocą zmysłów, bo to wszystko to, co nas dookoła cieszy. Stąd też sprawa wiary jest sprawą trudną. Można powiedzieć, że wiara to „nogi do Boga”. Jak nie ma wiary, to nie ma co do Boga nas prowadzić. Naszą misją w Ochotniczych Hufcach Pracy jest wielkie budowanie wiary w sercach młodych ludzi – stwierdził Duszpasterz Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Ks. dr Jacek Gancarek dodał, że Ochotnicze Hufce Pracy uczą tradycji, kultury oraz chrześcijaństwa, czyli wartości, których brakuje młodym ludziom.

radiomaryja.pl

drukuj