Surowsze kary dla zabójcy dzieci

Zaostrzenie kar za zabójstwo dziecka zakłada projekt zmian w kodeksie karnym, jaki Solidarna Polska skieruje do marszałka Sejmu RP.
– Zabójstwo dziecka z premedytacją, związane z zadaniem mu cierpienia przed śmiercią winno spotkać się z odpowiedzią bardzo zdecydowaną, nie tylko w wymiarze poczucia sprawiedliwości, ale również w zakresie prewencji – zaznaczył Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski. Takie stanowisko partii to reakcja na doniesienia w sprawie domniemanego zabójstwa chłopca, którego ciało znalezionego 2 lata temu w Cieszynie.

W ocenie SP, choć obecnie toczy się spór o to, na ile surowość kary działa odstraszająco na potencjalnych sprawców, to z pewnością tego typu wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść dzieci, bo mogą one przynieść korzyści w sferze prewencyjnej. W ocenie Ziobry, należy w tym przypadku przyjąć, że istnieje grupa osób racjonalnych, które w obawie przed grożącą surową karą zdecydują się np. oddać dziecko do adopcji, a nie pozbawią go życia czy też nie skrzywdzą go fizycznie. Jak dodał Ziobro, rzeczą „zgodną z cywilizowanym systemem wartości” jest surowe karanie zabójców osób najbardziej niewinnych, bezbronnych, zabójców dzieci. – Jakich kar należałoby szukać, by mówić o sprawiedliwości wymiaru kary, by reagować na tak drastyczny czyn jak celowe zabójstwo dziecka i obserwowanie procesu związanego z jego umieraniem, związanym ze strasznym cierpieniem dziecka przez wiele dni? – pytał Ziobro.

Jak zauważył, w ostatnich latach polski kodeks karny w zakresie kar za zabójstwo dziecka został złagodzony i te rozpoczynają się od 8 lat pozbawienia wolności i idą wzwyż, do dożywotniego pozbawiania wolności. Takie rozwiązania w ocenie SP odbiegają od europejskich rozwiązań, a nie ma racjonalnych powodów, by utrzymywać owo zróżnicowanie. Dlatego SP proponuje, aby mordercy dziecka działającemu ze szczególnym okrucieństwem groziła kara od 25 lat więzienia po dożywocie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jak dodał, cywilizowany kodeks karny jest budowany na zasadzie winy, która powinna się łączyć z odpowiedzialnością, która jest adekwatna do stopnia przewinienia, a proponowany przez SP wymiar kar dla zabójców dzieci wydaje się tu sprawiedliwy.

drukuj