fot. Katarzyna Cegielska

Sukcesy resortu środowiska

Ministerstwo środowiska podsumowało dwa lata swojego funkcjonowania w wyjątkowym miejscu – na szczycie klimatycznym w Bonn. To właśnie skuteczna polityka klimatyczna – zdaniem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska jest jednym z największych sukcesów jego resortu. 

W pierwszych tygodniach swojego urzędowania prof. Jan Szyszko doprowadził do wynegocjowania porozumienia klimatycznego. Jak podkreślał szef resortu – porozumienia bardzo korzystnego dla Polski.

– Udało się doprowadzić do tego, że porozumienie paryskie mówi, iż należy dokonać zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywnie – akcentował profesor.

W porozumieniu paryskim podkreślono nie tylko konieczność redukcji emisji dwutlenku węgla, ale zauważono również potencjał jego pochłaniania przez lasy i gleby.

– Nasza polityka klimatyczna zmierza do tego, żeby Polska stała się neutralna klimatycznie, czyli żebyśmy tyle emitowali, ile pochłaniamy -podkreślał szef Ministerstwa Środowiska.

Jak mówił, mają do tego doprowadzić programy wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzanie tzw. obiegów zamkniętych.

Program rozwoju geotermii stał się jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości.

– Polskie zasoby geotermalne są unikatowe. Wielokrotnie przewyższają nasze potrzeby z punktu widzenia zapotrzebowania na energię cieplną. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je wykorzystać – mówił prof. Jan Szyszko.

Minione dwa lata pracy Ministerstwa Środowiska to także wprowadzenie jednorodnych zasad zbierania odpadów komunalnych, ograniczenie używania jednorazowych reklamówek, walka z ASF i smogiem oraz reforma gospodarki wodnej.

– Wprowadziliśmy nowe prawo wodne. Nowoczesny system zarządzania zasobami wodnymi i ryzykiem powodziowym – akcentował szef resortu.

Minister środowiska od objęcia urzędu był wielokrotnie atakowany. Między innymi za poparcie przepisów liberalizujących wycinkę drzew oraz podjętą próbę ratowania Puszczy Białowieskiej przed inwazją kornika drukarza, co – jak mówił minister środowiska – było efektem zaniedbań oraz złej interpretacji założeń programu Natura 2000.

– Zmieniono model zagospodarowania tym terenem. Wywołano gradację, nastąpił zanik siedlisk, zanik gatunków i w związku z tym cały szereg nieporozumień m.in. z Unią Europejską. Obowiązkiem Polski jest chronić to, co tam było – mówił prof. Jan Szyszko.

Potwierdzeniem, że Polska jest ważnym graczem w kształtowaniu światowej polityki klimatycznej, jest powierzenie naszemu krajowi organizacji przyszłorocznego szczytu klimatycznego.

W Katowicach podejmowane będą ważne decyzje, których celem będzie realizacja porozumienia paryskiego.

– Chciałbym, żeby to było wydarzenie, które pokażę Polskę jako lidera w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju – podkreślał minister środowiska.

***

Piotr Krupa/TV Trwam News/RIRM

drukuj