fot. pixabay.com

Strategia Demograficzna 2040

Rząd przedstawił projekt Strategii Demograficznej 2040 dla Polski. Większość założeń programu to element „Polskiego Ładu”.

Polska mierzy się z kryzysem demograficznym. Liczba urodzonych dzieci spada rok do roku.

– To jest problem, z którym zmagają się właściwie wszystkie kraje europejskie, nie tylko Polska – mówi socjolog dr Jerzy Żurko.

Odpowiedzią na kryzys jest projekt Strategii Demograficznej 2040. Zawiera on konkretne rozwiązania wspierające rodziny, które mogą zwiększyć dzietność.

– Widzimy, że jeżeli tu i teraz w Strategii Demograficznej 2040 nie zaadresujemy kilku podstawowych obszarów i nie wzmocnimy wsparcia państwa dla rodzin, to za dekadę lub dwie nastąpi zapaść lub paraliż w systemie emerytalnym i spowolnienie wzrostu gospodarczego – przekonuje premier Mateusz Morawiecki.

Rządowa Strategia Demograficzna rozpisana jest na 20 najbliższych lat. Problemu niskiej dzietności nie można rozwiązać w ciągu jednej kadencji – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– To musi być stabilne i kompleksowe działanie, które przede wszystkim zabezpieczy i da bezpieczeństwo polskim rodzinom – wyjaśnia Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Według badań statystycznych nawet 98 proc. Polaków chce mieć dzieci, a 40 proc. deklaruje, że chce mieć ich troje i więcej. Wielu z nich nie decyduje się jednak na potomstwo m.in. ze względów finansowych. Tworzeniu rodzin nie sprzyjają też negatywne trendy społeczne, które promują samotne życie i skupienie się na sukcesie zawodowym, a to dzieci są największym szczęściem – przyznaje Bożena Pietras ze Związku Dużych Rodzin 3+.

– Myśmy po prostu kochali życie i chcieliśmy je dawać. Widzieliśmy, że z każdym następnym dzieckiem coraz lepiej nam się powodzi, wręcz odwrotnie niż mówią wszyscy – ocenia Bożena Pietras.

W ostatnich latach do polskich rodzin popłynęły dziesiątki miliardów złotych w ramach 500 plus oraz innych programów. Poprawiły one życie polskich rodzin, ale nie odwróciły negatywnych trendów demograficznych.

– Ta pomoc pomogła wyjść z ubóstwa wielu rodzinom wśród naszych znajomych. Nam też pomaga. Mam czterech synów, więc zdecydowałam się zrezygnować z pracy i na razie opiekować się domem oraz dziećmi – mówi Renata Kęsicka, mieszkanka Gdańska.

Rodzina Pani Renaty i Pana Krzysztofa dzięki pomocy państwa może realizować swoje marzenia.

– Pieniądze, które dostaliśmy to ogromne wsparcie. Mogliśmy przeznaczyć je na to, żeby odkładać środki na przyszłe plany, czyli na marzenie związane z budową domu – tłumaczy  Krzysztof Kęsicki, mieszkaniec Gdańska.

To właśnie brak własnego mieszkania czy domu wciąż jest głównym problemem polskich rodzin. Mają go rozwiązać nowe instrumenty polityki mieszkaniowej – mówi Barbara Socha, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej.

– Chcemy wprowadzić instrument „mieszkanie bez wkładu”, który zniesie barierę powodującą, że trzeba było odkładać tę decyzję czasami o kilka lat. Ponadto chcemy wprowadzić bon mieszkaniowy, który jest dedykowany dla rodzin mających już dzieci i mieszkających w bardzo małych mieszkaniach – wyjaśnia Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Polskie rodziny będą mogły też łatwiej wybudować swój wymarzony dom. Nieruchomości do 70 m2 będą mogły powstawać bez zbędnych formalności. Rząd proponuje także pakiet ważnych zmian w kodeksie pracy.

– Chcemy wprowadzić gwarancję elastycznej pracy, rozumianej w bardzo szeroki sposób, dla rodziców dzieci do lat 4. Również gwarancję możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin i możliwość połączenia tych elementów, różnych form elastyczności w niepełnym wymiarze godzin dla rodziców – informuje Barbara Socha.

Na poprawę dzietności ma także wpłynąć m.in. rozwój opieki prenatalnej, tworzenie modelowych centrów zdrowia prokreacyjnego, czy rodzinny kapitał opiekuńczy. Zastępowalność pokoleń gwarantuje współczynnik dzietności na poziomie 2,1. W praktyce oznacza to, że na sto kobiet powinno przypadać 210 urodzeń. W Polsce  od 1998 r. wskaźnik ten przyjmuje wartość na poziomie niespełna 1,5.

 

TV Trwam News

drukuj