Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej

Na marginesie Szczytu NATO doszło do spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej. O szczegółach spotkania poinformował szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski.

– Grupa Wyszehradzka to już jest po 25 latach marka w Europie rozpoznawalna. Uznaliśmy, że mając to doświadczenie i mając poważne kwestie, które czekają nas w Europie, warto utrzymać grupę konsultacyjną. Warto spotykać się na celowych spotkaniach organizowanych z konkretnym tematem np. rozmawiać o regionalnych zagadnieniach o naszych priorytetach, jak integracja regionalna i pogłębienie jej, szczególnie w dziedzinie komunikacji i transportu, rynku wspólnego w tym regionie czy ekologii. Warto też spotykać się na marginesie spotkań multilateralnych – takich jak rada stosunków zagranicznych czy rada spraw ogólnych, ale przy okazji spotkań NATO, spotkań regionalnych. To jest nasze uzgodnienie – mówi Witold Waszczykowski.

Grupa Wyszehradzka będzie również spotykała się z zaproszonymi gośćmi w formule V4 plus 1, np. z Ukrainą i z krajami dalej położonymi od Europy, które są zainteresowane konsultacjami z grupą wyszehradzką – wskazuje szef MSZ.

– Być może niedługo rozpoczną się rozmowy krajów Grupy Wyszehradzkiej z Wielką Brytanią; ich celem będą konsultacje dotyczące wyjścia tego kraju ze struktur Unii Europejskiej i jego przyszłego statusu w Unii – mówi Waszczykowski.

Pomimo faktu, że Węgry i Czechy nie były zwolennikami stałych baz na wschodzie w Grupie Wyszehradzkiej jest pełna spójność – podkreśla minister.

– Rzeczywiście te kraje nie zabiegały o stacjonowanie wojsk, nie zabiegały o bazy, natomiast nie przeszkadzały innym w tych zabiegach. Cała Grupa Wyszehradzka aktywnie uczestniczy w szczycie NATO. Ta spójność na tej płaszczyźnie funkcjonuje bardzo dobrze – dodaje minister Waszczykowski.


TV Trwam News/RIRM

drukuj