fot. twitter.com/MI_GOV_PL/status/1334514210554994688

Grupa Wyszehradzka zgodna co do priorytetowych projektów transportowych

Ministrowie transportu Grupy Wyszehradzkiej (V4) zaliczyli do projektów priorytetowych: szlak Via Carpatia, Centralny Port Komunikacyjny, kanał wodny Dunaj-Odra-Łaba, oraz kolej dużych prędkości łączących Europę ze stolicami państw V4 – poinformował resort w czwartek w komunikacie.

https://twitter.com/MI_GOV_PL/status/1334514210554994688

Ministerstwo Infrastruktury podało, że w wideokonferencji zorganizowanej przez polską prezydencję w V4 uczestniczyli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Marek Gróbarczyk.

Spotkanie poświęcone było m.in. rozpoczętemu przez Komisję Europejską procesowi przeglądu i rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Resort poinformował, że transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych w UE.

„Sieć TEN-T składa się z infrastruktury transportu: kolejowego, wodnego śródlądowego, drogowego, morskiego, lotniczego i multimodalnego” – podano. „Budowa transeuropejskiej sieci ma na celu zapewnienie dostępności i łączności wszystkim regionom w UE” – dodano.

Według MI, ministrowie ds. transportu Polski, Czech, Słowacji i Węgier omówili stan realizacji inwestycji na sieci TEN-T, a także propozycje projektów infrastrukturalnych, które zostaną wspólnie przedstawione Komisji Europejskiej w kontekście nadchodzącej aktualizacji map sieci TEN-T, jako projekty o znaczeniu regionalnym.

„Realizacja sieci TEN-T przekłada się na wzrost bezpieczeństwa, rozwój gospodarki i nowych technologii, zmniejsza presję transportu na środowisko, pozwala na niezakłócony transport towarów oraz przemieszczanie pasażerów” – powiedział Andrzej Adamczyk.

Jej rozwój stanowi jeden z priorytetów polskiej polityki transportowej określonej w przyjętych przez Rząd RP dokumentach strategicznych” – dodał.

Resort poinformował, że ministrowie transportu V4 wspólnie potwierdzili zgodę co do projektów priorytetowych, które powinny znaleźć się na mapie sieci TEN-T w wyniku rewizji w 2023 r.

„To międzynarodowy szlak drogowy Via Carpatia, Centralny Port Komunikacyjny <<Solidarność>>, kanał wodny Dunaj-Odra-Łaba, oraz odcinki kolei dużych prędkości łączących Europę ze stolicami państw V4” – czytamy.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że prezydencja Polski w V4 zbiegła się z ogólnoświatowym kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

Andrzej Adamczyk zaznaczył, że państwa V4 muszą aktywnie współpracować, aby opanować skutki pandemii koronawirusa.

„W wyniku COVID-19 drastycznie ograniczona została mobilność społeczeństw, co wpłynęło również na kondycję finansową branży transportowej. Państwa V4 muszą wspólnie działać na rzecz odbudowy mobilności i transportu w regionie i UE oraz przywrócenia życia społeczno-gospodarczego na właściwe tory” – stwierdził minister.

Resort podał, że dyskutowano także o rezultatach dotychczasowych działań w czasie pandemii COViD-19 oraz dalszej współpracy w obszarze projektów transportowych.

PAP

drukuj