fot. https://twitter.com/WodyPolskie

Program ochrony Bałtyku

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie programu ochrony wód morskich. Celem jest poprawa stanu Morza Bałtyckiego.

Program ochrony wód morskich ma poprawić ochronę środowiska morskiego Morza Bałtyckiego. To ponad 50 zadań – mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

– Przede wszystkim te działania dotyczą biogenów, ponieważ Morze Bałtyckie cierpi przede wszystkim na skutek dopływu naszymi rzekami biogenów, głównie fosforu i azotu, co powoduje bezpośrednio oprócz innych czynników właśnie zakwity sinic. Chcemy zredukować biogeny w ilości ok. 60 ton azotu i 5 ton fosforu rocznie – wyjaśnia Przemysław Daca.

Obok zanieczyszczenia wód i sinic głównym problemem są śmieci, które wpływają do Morza Bałtyckiego z gospodarstw domowych. W przypadku Bałtyku wody wymieniają się co 25 lat. Dlatego dopiero w dłuższej perspektywie widoczne będą efekty działań, jakie są dziś podejmowane w Polsce. Najbliższe plany, definiowane w dokumentach Wód Polskich, dotyczą roku 2027. Wtedy ma nastąpić poprawa w dwóch z jedenastu ważnych obszarów. Chodzi o ochronę ptaków i ograniczenie śmieci.

– W przypadku pozostałych kwestii osiągnięcie w terminie 6 lat jest bardzo mało prawdopodobne albo niemożliwe. Natomiast niezbędne jest podjęcie działań, które do tego celu będą nas doprowadzały – zaznacza Przemysław Gruszecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

W Gdańsku zainaugurowano trzymiesięczne konsultacje społeczne programu ochrony wód morskich.

– Jest to okres, kiedy zachęcamy wszystkich interesariuszy do aktywnego udziału, do zapoznania się z dokumentem oraz do składania swoich wniosków i uwag – wyjaśnia Małgorzata Bogucka-Szymalska z Ministerstwa Infrastruktury.

Konsultacje społeczne aktualizacji programu ochrony wód morskich potrwają do 5 października. Specjalny formularz jest dostępny na stronie www.chronmorze.eu.

TV Trwam News

drukuj