K. Szczerski: Polska ze Szczytu NATO wychodzi wzmocniona

Polska ze Szczytu NATO wychodzi wzmocniona, ale także wzmacnia swoich sojuszników – powiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

W ocenie sekretarza stanu Prezydent Andrzej Duda jest bardzo zadowolony z rezultatów szczytu; sojusznicy potwierdzają, że wspólna odpowiedź na zagrożenia jest możliwa. Dziś w Warszawie zakończy się spotkanie przywódców państw należących do paktu Północnoatlantyckiego – mówi Krzysztof Szczerski.

Nie tylko pokazaliśmy jedność pełną treści, ale także to, że każdy z sojuszników wkłada do tego wspólnego działania swój udział. Każdy sojusznik w NATO jest odbiorcą i dostarczycielem bezpieczeństwa dla Sojuszu i dla partnerów Sojuszu. Także Polska z tego Szczytu wychodzi wzmocniona nie tylko poprzez sojuszniczą aktywność, poprzez to, że – jak państwo wiecie – w Polsce będą znajdować się oddziały NATO i wojska sojuszników, ale Polska także zadeklarowała w kolejnych sesjach swój udział w tworzeniu bezpieczeństwa w ramach Sojuszu – wskazuje Krzysztof Szczerski.

Prezydencki minister dodał, że Polska będzie udziałowcem czterech grup batalionowych i przeznaczy w związku z tym część wojsk dla budowy wspólnych batalionów Sojuszu.

Wczoraj  podczas pierwszego dnia Szczytu przywódcy NATO podjęli decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu poprzez rozmieszczenie czterech batalionów liczących po ok. 1000 żołnierzy w Polsce i krajach bałtyckich.

RIRM

drukuj