fot. PAP/Paweł Supernak

Zakończyło się spotkanie szefów MSZ Polski i Francji

Lipcowy Szczyt NATO, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego i relacje bilateralne były głównymi tematami rozmów ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z przebywającym w Polsce z wizytą roboczą ministrem spraw zagranicznych i rozwoju międzynarodowego Jeanem-Markiem Ayrault.

Poniedziałkowe rozmowy szefów dyplomacji Polski i Francji dotyczyły m.in. przygotowań do zbliżającego się Szczytu NATO w Warszawie. Minister Witold Waszczykowski wyraził nadzieję, że Francja wniesie istotny wkład w wypracowanie silnego przesłania Szczytu oraz wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu, zapewniając jednocześnie o gotowości Polski do wsparcia międzynarodowych działań w ramach walki z Daesz. Obaj ministrowie podkreślili, że zależy im na NATO jako organizacji jednolitej, skutecznej i wiarygodnej, realizującej zasadę sojuszniczej solidarności.

Wizyta szefa francuskiej dyplomacji miała szczególny charakter ze względu na obchodzoną w tym roku 25. rocznicę podpisania Traktatu o przyjaźni i solidarności między Polską a Francją. Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowych relacji, przedyskutowania bieżących zagadnień agendy unijnej oraz możliwości intensyfikacji dalszej współpracy z Francją, również w ramach Trójkąta Weimarskiego. – Nasze dzisiejsze spotkanie potwierdza wolę dalszego pogłębiania relacji dwustronnych między naszymi państwami – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

W odniesieniu do wyzwań stojących przed Europą ministrowie wskazali, że konieczne jest podjęcie wspólnych działań na rzecz silnej pod względem politycznym i gospodarczym, bezpiecznej Unii Europejskiej. W kwestii zbliżającego się referendum brytyjskiego wyrazili nadzieję na pozostanie Wielkiej Brytanii we Wspólnocie.

Cierpielibyśmy z tego powodu, doszłoby do wielkiego chaosu w UE, w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia referendum. Jednak ciągle liczymy, że będzie to referendum zakończone pozytywnym rezultatem. Potrzebujemy Wielkiej Brytanii, potrzebujemy jej wielkiej gospodarki, jej wpływów zarówno w Europie jak i na obszarze transatlantyckim, potrzebujemy Wielkiej Brytanii dla bezpieczeństwa Europy – mówił Witold Waszczykowski.

W czasie rozmów w Warszawie minister Witold Waszczykowski podkreślił znaczenie konkurencyjności europejskiej gospodarki i konieczność ciągłego dbania o fundamenty jednolitego rynku, który leży u jej podstaw. Jak zaznaczył szef MSZ, Polska sprzeciwia się wprowadzaniu barier czy nieuzasadnionych ograniczeń, mogących zagrozić swobodzie świadczenia usług w Unii Europejskiej. W kontekście sytuacji na Wschodzie Europy szef polskiej dyplomacji powtórzył, że warunkiem skutecznego dialogu z Rosją jest pełna implementacja porozumień mińskich, a poprawa sytuacji w Donbasie jest kluczowa dla postępu w kwestiach politycznych.

PAP/RIRM

drukuj