fot. PAP

SP zaprezentowała swoją listę zobowiązań wyborczych

Politycy SP zaprezentowali 9 zobowiązań, z których wyborcy będą mogli ich rozliczyć, jeśli wygrają wybory. Przedstawili też projekt dot. ułatwienia pracy małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wśród zobowiązań deklarowanych przez SP wobec małych i średnich przedsiębiorców znajdują się m.in.: obniżenie VAT do 18%, likwidacja regulacji gospodarczych, obniżenie składki ZUS, a także zniesienie opłaty skarbowej.

Poseł Mieczysław Golba podkreślił, że konieczne są zmiany upraszczające procedury prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jak wskazał zawiłe paragrafy sprawiają, że Polski przedsiębiorca musi przejść proceduralną gehennę.

– Jest bardzo dużo obciążeń, których przedsiębiorcy nie są w stanie ponieść – szczególnie mali i średni. Przede wszystkim pozyskiwanie środków unijnych – to gehenna przez którą trzeba przejść, jest to nie do pomyślenia. Kiedy byłem z moją Komisją Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, np. w Wielkiej Brytanii, zauważyłem, że tam tego nie ma. Przede wszystkim przygotowują te programy przedstawiciele składający się z różnych przedsiębiorstw, z różnych firm. Oni wiedzą, co jest istotne dla małego przedsiębiorstwa, co dla średniego, a co dla dużego. U nas jest to jednak robione przez urzędników, którzy nie czują tego klimatu. I to jest katastrofą – komentuje polityk.

Politycy SP oprócz zobowiązań przedstawili też projekt, który w swoich założeniach wsparłby polską gospodarkę. Chcą m.in. powołania funduszu poręczeniowego, który ułatwiłby pracę małym i średnim przedsiębiorstwom.

RIRM

drukuj