„Solidarność” zaskarży sieć sklepów Biedronka za zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

„Solidarność” zaskarży sieć sklepów Biedronka m.in. za zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pozew na początku sierpnia ma trafić do sądu w Poznaniu. Związkowcy uzasadniają swoją decyzję m.in. pismem z Głównego Inspektoratu Pracy.

Związek sprzeciwia się zmianom jakie sieć wprowadziła do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz uchwaleniu nowego regulaminu pracy w sieci.

Jak podkreśla Piotr Adamczak, przewodniczący „Solidarności” w Biedronce, chodzi m.in. o cofnięcie postanowień dotyczących czasu pracy

W marcu pracodawca wprowadził dwa regulaminy. Pierwszy to był regulamin pracy. A drugi to był regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, gdzie naruszył ustawę o związkach zawodowych. W 30 dniu, gdzie związki zawodowe mogły jeszcze do godziny 24.00 przesłać jakiekolwiek uwagi i stanowiska do tych regulaminów, on opublikował i podał do wiadomości pracowników, gdzie my się z tym nie zgadzamy. Całą sytuację zaskarżyliśmy do inspekcji pracy. Kontrola nie wyszła tak, jak powinna wyjść. Poszło zaskarżenie do Głównego Inspektora Pracy, który wydał opinię, że faktycznie jest sytuacja sporna i należy rozstrzygnąć to na drodze sądowej – mówi Piotr Adamczak.

W regulaminie – jak wskazał przewodniczący – pracodawca nie zachował 30-dniowego terminu na rozpatrzenie wspólnego stanowiska organizacji związkowych.

Związkowcy wskazują też na błędy w regulaminach, które przedstawiono do wiadomości pracowników.

RIRM

drukuj