Skarga na Dworaka

Fundacja Lux Veritatis – nadawca TV Trwam zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję szefa KRRiT Jana Dworaka o wysokości opłaty koncesyjnej za miejsce na MUX – 1.

Fundacja odwołała się od decyzji Krajowej Rady co do sposobu i wysokości obliczenia tej opłaty. Szef rady Jan Dworak podtrzymał jednak decyzję w tym zakresie. Dlatego przedstawiciele fundacji złożyli skargę do WSA uznając, że wysokość opłaty koncesyjnej została obliczona w oparciu o niewłaściwe przepisy.

Dyr. Fundacji Lux Veritatis – Lidia Kochanowicz – Mańk poinformowała, że jednocześnie w tej skardze do WSA znalazł się wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten rozstrzygnął czy rozporządzenie przewodniczącego KRRiT dot. obliczenia wysokości opłaty koncesyjnej i jego sposób jest zgodny z ustawą.

Według fundacji nie jest to zgodne. Jak tłumaczy dyr. finansowy fundacji – Jan Dworak przekroczył uprawnienia wynikające z ustawy. „Ustalono w niej, że przy obliczaniu opłaty koncesyjnej należy wziąć pod uwagę proporcjonalnie czas w jakim koncesja będzie obowiązywała. Natomiast w rozporządzeniu Krajowej Rady dookreślono, że tę proporcjonalność należy liczyć do pełnych lat”. To jednak nie jedyny czynnik, który spowodował naliczenie zawyżonej opłaty.

– Przewodniczący KRRiT wiedział, że fundacja nie będzie mogła korzystać z koncesji, ponieważ do 27 kwietnia częstotliwości, które należałyby się fundacji Lux Veritatis ma przyznane Telewizja Polska. Przewodniczący KRRiT wiedział o tym, ponieważ w 2011 roku uzgodnił taki zapis decyzji rezerwacyjnej z panią prezes UKE. To w skrócie jest treścią naszej skargi do sądu – tłumaczyła Lidia Kochanowicz-Mańk.

Przypomnijmy Fundacja Lux Veritatis wniosła pierwszą ratę opłaty koncesyjnej w wysokości 1 mln 294 tyś 500 zł choć kwestionuje jej zasadność naliczenia. Niewpłacenie tej sumy mogłoby skutkować cofnięciem jej koncesji. Fundacja oczekuje także na rozpatrzenie skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny dot. pierwszego postępowania koncesyjnego, w którym TV Trwam nie otrzymała licencji na nadawanie swojego programu w systemie naziemnej telewizji cyfrowej.

15 lutego 2014 r. TV Trwam może rozpocząć nadawanie na Multipleksie. TVP zadeklarowała, że tego dnia zwolni miejsce na MUXie-1 przyznane katolickiej telewizji. Po wielu rozmowach Fundacja Lux Veritatis (nadawca TV Trwam) oraz Telewizja Polska S.A. podpisały stosowne oświadczenie w tej sprawie.

RIRM

drukuj