Zawiadomienie do prokuratora generalnego ws. UKE

SP złożyła zawiadomienie do prokuratora generalnego o niedopełnieniu obowiązków przez prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chodzi o zaniechanie rozpatrzenia wniosku Fundacji Lux Veritatis dotyczącego zmiany decyzji o rezerwacji częstotliwości, dokonanej w 2011 roku na rzecz telewizji publicznej.

Od 9 sierpnia 2013 r., gdy Fundacja otrzymała koncesję i musi za nią płacić –nadawanie programu TV Trwam w sygnale multipleksu pierwszego nie jest możliwe, ponieważ w dalszym ciągu dysponentem przynależnych jej częstotliwości jest telewizja publiczna. UKE pozostaje w tej sprawie bezczynny.

– Zwłoka pani prezes UKE jest niczym nieuzasadniona. Skłoniło nas to do tego, aby Prokurator Generalny rozważył możliwość wszczęcia śledztwa w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Dotyczyłoby ono niedopełnienia obowiązków na szkodę interesu społecznego i prywatnego przez prezes UKE. Sprawa dotyczy zaniechania rozpatrzenia wniosku Fundacji Lux Veritatis z dn. 2 września 2013 r. dotyczącego zmiany decyzji prezesa UKE wydanej dla TVP S.A. w terminie określonym w art.  35 KPA, mimo zaistnienia po stronie prezesa UKE prawnego obowiązku rozpatrzenia rzeczonego wniosku – mówiła poseł Beata Kempa.

Była wiceminister sprawiedliwości zaznaczyła, że prokuratura posiada uprawnienie do wstąpienia w postępowanie administracyjne. Może też podjąć działania, które mają na celu przywrócenie praworządności oraz uzyskanie wyjaśnień w sytuacji braku realizacji obowiązków ustawowych przez Prezesa UKE.

Poseł Andrzej Romanek zauważył na konferencji prasowej, że pluralizm w mediach ma charakter wybiórczy. Wyjaśnił, że najpierw była decyzja KRRiT o nieprzyznaniu TV Trwam miejsca na MUX-1, która spotkała się z protestem społecznym; 9 sierpnia koncesję przyznano, ale TV Trwam wciąż jest tylko w przedsionku do tego pluralizmu.

– W naszej opinii pani prezes łamie podstawową zasadę konstytucyjną: zasadę państwa prawa. Zasada ta stanowi, że organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa – nie tylko prawa materialnego, ale również prawa procesowego. Tu kłania się również art. 25 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że jeżeli nie ma potrzeby postępowania wyjaśniającego, rozstrzygnięcie w sprawie powinno być wydane niezwłocznie. Przypomnę państwu, że fundacja złożyła wniosek 2 września 2013. Mamy już grudzień – co się dzieje? Nie można TV Trwam trzymać w przedsionku do zasady podstawowej, o którą do 1989 roku walczono, czyli pluralizmu w mediach – podkreślił poseł Andrzej Romanek.

Sytuacja ta powoduje, że katolicy w Polsce czują się dyskryminowani, z czym nie można się zgodzić – powiedziała poseł Beata Kempa

– Uważamy, że głos obywateli, którzy chcą mieć katolicką telewizję w sposób niezakłócony, w sposób taki, jak inni obywatele, mają dostęp do zupełnie innych programów (w szczególności rozrywkowych, bo do tych mamy dostęp nieograniczony) jest ważny. Ta idea jest jak najbardziej słuszna i potrzebna. Tego będziemy się domagać w polskim Sejmie – czy to się komuś podoba, czy nie. Dlatego dzisiaj składamy zawiadomienie w siedzibie prokuratora generalnego. Będziemy również prosić o to, żeby objął on nadzorem sprawę. Oby nie stało się z nią tak, jak z ostatnią sprawą pozamiatanej pod dywan afery taśmowej – podkreśla Beata Kempa.

Przypomnijmy, że do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji można wysyłać skargę obywatelską na bezczynność prezes UKE. Zajdziecie ja państwo na portalach internetowych naszej rozgłośni, Naszego Dziennika, TV Trwam i Fundacji Lux Veritatis.

RIRM 

drukuj