Senat za dostosowaniem polskich przepisów do kodeksu celnego UE

Elektroniczną wymianę informacji między służbami celnymi, zmiany procedur celnych oraz przepisów dotyczących długu celnego – przewiduje nowelizacja prawa celnego, którą w środę bez poprawek poparł Senat.

Za nowelizacją, której projekt przygotował rząd, głosowało 75 senatorów, nikt nie był przeciwko, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Nowela ma dostosować polskie przepisy do unijnego kodeksu celnego. Zmiany w przepisach celnych w związku z ustanowieniem unijnego kodeksu celnego powinny obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE od 1 maja 2016 r. Dlatego nowela jest już spóźniona.

Głównym celem unijnego kodeksu celnego jest poprawa funkcjonowania unii celnej jako całości. Chodzi o jednolite stosowanie przepisów celnych na całym obszarze celnym UE przez krajowe służby celne państw członkowskich.

Regulacje unijnego kodeksu celnego mają być stosowane w polskim prawie wprost. W znowelizowanych przepisach ustawowych znajdą się jedynie rozwiązania, które uzupełniają regulacje kodeksowe.

Zmiany mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PAP/RIRM

drukuj