Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzy szczegóły porozumienia

Sejmowa Komisja Zdrowia wysłucha dziś informacji o stanie zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Posiedzenie komisji zwołano w związku z konfliktem do którego doszło na przełomie roku między Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia a lekarzami zrzeszonymi w Porozumieniu Zielonogórskim.

7 stycznia strony podpisały porozumienie. Z ugody wynika, że resort zdrowia nie przeznaczy więcej środków niż planowano na pakiet onkologiczny i POZ.

Poprzez przesunięcie funduszy wzrośnie jednak o kilka złotych stawka, którą lekarz otrzymuje za jednego pacjenta.

Chcemy poznać szczegóły tego porozumienia, zwłaszcza że dochodzą do nas informacje o nieścisłościach – mówi poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.

Pojawiła się jakaś dziwna informacja o jakiejś tajnej części tego porozumienia. Musimy dokładnie o tym wszystkim się dowiedzieć i wreszcie chcemy wyjaśnić wszystkie te wątpliwości, które spowodowały, że do tego protestu doszło. Przy okazji będziemy też pytać o dalsze szczegóły związane z wdrożeniem pakietu onkologicznego, dlatego że możemy mieć cały czas szereg wątpliwości. Innymi słowy – chcemy wiedzieć: czy bezpieczeństwo pacjentów jest w tej chwili zapewnione? Czy wszystko jest pod kontrolą? Czy nie będzie żadnych dalszych problemów? – powiedział poseł Tomasz Latos.    

Na posiedzenie zaproszeni są m.in. przedstawiciele lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego, Minister Zdrowia oraz premier Ewa Kopacz.

Od nowego roku dostępu do lekarza nie miało około 11 mln chorych. Po podpisanym porozumieniu do pracy wróciło 5,5 tys. lekarzy.

RIRM

drukuj