fot. PAP

Sejm zajmie się projektami ws. gazu z łupków

W tym tygodniu Sejm zajmie się projektami ustaw w sprawie wydobycia gazu z łupków. Jeden reguluje kwestie poszukiwań, koncesji i interesów państwa, drugi dotyczy opodatkowania wydobycia.

Zgodnie z propozycją zmian w Prawie geologicznym i górniczym, zamiast dotychczasowych kilku rodzajów koncesji ma być jedna, poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywcza, przyznawana na od 10 do 30 lat.

Z kolei w myśl projektu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, całkowitym obciążeniem inwestora ma być pobierana przez państwo renta surowcowa o docelowej wysokości ok. 40 proc.

Rząd uważa, że dzięki nowym przepisom rok 2014 może być przełomem w kwestii gazu z łupków.

Poseł Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju, zwraca jednak uwagę, że w kwestii łupków możemy mieć do czynienia z przeregulowaniem.

 – Jeden z tych projektów dotyczący zmian w prawie geologicznym i górniczym łącznie z załącznikami i wszystkimi opiniami ma około 680 stron. W drugim projekcie ponad 300 stron to są opodatkowania, łącznie jest ich ponad 1000 stron. Dwie ryzy papieru, to jest trudne do ogarnięcia natychmiast. Nie wiem czy to w pewnym sensie nie specjalnie zostało zrobione, że to wszystko skumulowane zostało razem, żeby nie było szans na merytoryczną dyskusję – powiedział Poseł Mariusz Orion Jędrysek.

Sejm ma w tym tygodniu zająć się także przygotowanym przez PiS projektem ustawy o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza.

Projekt przewiduje między innymi powołanie spółki akcyjnej, która będzie mieć udziały w przyznanych koncesjach na wydobywanie węglowodorów ze złóż.

RIRM

drukuj