Fot. PAP

Konsultacje społeczne ws. gazu łupkowego

Komisja Europejska poinformowała, że rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie gazu łupkowego w Europie. W przyszłym roku chce zaproponować „ramy zarządzania ryzykiem”, co może oznaczać nowe przepisy regulujące wydobycie tego surowca w Unii.

Prowadzone przez Internet konsultacje społeczne mają dotyczyć przyszłego rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz łupkowy. W przyszłym roku ma się też odbyć formalny proces konsultacji, który obejmie m.in. regularne spotkania z państwami członkowskimi. W pierwszej połowie 2013 r. Komisja Europejska chce też przeprowadzić otwarte spotkanie konsultacyjne.

Pytania postawione w ankiecie przygotowanej przez Komisję dotyczą możliwości i wyzwań, związanych z niekonwencjonalnymi paliwami kopalnymi, a także środków, jakie można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia i środowiska.

„Komisja Europejska pragnie zapewnić, aby dalszy rozwój niekonwencjonalnych paliw kopalnych odbywał się z odpowiednim poszanowaniem zdrowia, klimatu i środowiska, w warunkach maksymalnej jasności prawa i przewidywalności dla obywateli i podmiotów gospodarczych” – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Konsultacje, które są prowadzone we wszystkich językach Unii Europejskiej, potrwają do 20 marca 2013 r. Później Komisja Europejska opierając się też na analizach prowadzonych od końca 2011 r. zaproponuje „ramy zarządzania ryzykiem”. Mają one umożliwić „usunięcie problemów regulacyjnych” i zapewnić maksymalną jasność prawa, dotyczącego m.in. gazu łupkowego.

PAP/RIRM

drukuj