Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Po godz. 9 Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Zaplanowane jest m.in. drugie czytanie projektu noweli budżetu na 2013 r. oraz projektem nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych.

Na początku posiedzenia ślubowanie poselskie złożyła Renata Janik, która zastąpi w ławach poselskich klubu PO zmarłego w sierpniu Konstantego Miodowicza. Nowela budżetu na 2013 r. zakłada zwiększenie deficytu o ok. 16 mld zł, do 51,6 mld zł. Rząd założył też cięcia w resortach, które mają dać 7,7 mld zł oszczędności.

Powodem nowelizacji są niższe niż zakładano wpływy podatkowe w okresie styczeń-lipiec. W projekcie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki – 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W efekcie deficyt wyniesie 51 mld 565 mln zł. Propozycje zmian w budżecie na 2013 rok będą głosowane w piątek, już na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

W czasie dwudniowego posiedzenia posłowie zajmą się ponadto m.in. prezydenckim projektem zmian w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prezydencką propozycją zmiany w Prawie wodnym, rządowym projektem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, rządowym projektem noweli ustawy o informatyzacji.

PAP

drukuj