Sejm: komisja nadzwyczajna kontynuuje prace nad poselskim projektem zmian w ordynacji wyborczej

Komisja nadzwyczajna kontynuuje dziś prace nad zmianami w Kodeksem wyborczym. Do tej pory posłowie w pracach nad projektem zmian w ordynacji wyborczej pozytywnie zaopiniowali trzy artykuły, które dotyczą m.in. samorządu gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Przyjęto też poprawki opozycji, które określają m.in. liczbę osób uprawnionych do założenia klubu w radzie gminy, powiatu czy województwa.

Przewodnicząca nadzwyczajnej komisji, poseł Anna Milczanowska spodziewa się długiej dyskusji na temat jednomandatowych okręgów wyborczych. W jej ocenie zlikwidowanie tzw. JOW–ów i wprowadzenie systemu proporcjonalnego będzie bardziej demokratyczne.

– Wychodzimy z JOW-ów. Uważamy, że przejście na głosowanie proporcjonalne będzie o wiele bardziej demokratyczne i sprawiedliwe niż do tej pory mieliśmy w gminach do 20 tys. od roku 2010, a od roku 2014 w gminach powyżej 20 tys. z wyłączeniem miast na prawach powiatu – podkreśla Anna Milczanowska.

W celu przyspieszenia prac nad projektami reformującymi system wyborczy przewodnicząca komisji wprowadziła posłom ograniczeniu czasu na wystąpienie do jednej minuty.

Poseł Anna Milczanowska podkreśla, że posłowie opozycji powtarzają ciągle te samy argumenty, które nie są merytoryczne.

Projektowane zmiany zakładają m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zmiany w Państwowej Komisji Wyborczej.

RIRM

drukuj