fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Sejm przyjął ustawę dot. jawności majątku rodzin polityków

Majątek rodzin najważniejszych urzędników państwowych będzie jawny.  Sejm przyjął ustawę regulującą tę kwestię. Zgodnie z nowymi przepisami m.in. premier, ministrowie, posłowie, senatorowie, europosłowie, prezesi NBP, TK, NSA i SN będą mieli obowiązek ujawnić majątek osobisty swych małżonków oraz dzieci.

Projekt ustawy powstał w Kancelarii Premiera. Nowelę dotycząca ujawniania majątku rodzin polityków poparło Prawo i Sprawiedliwość, wskazując, że to bardzo dobry instrument do weryfikowania „wszystkich niepokojących zjawisk”.

Z kolei PO-KO krytykował tryb prac nad projektem i ocenił, że zawiera niekonstytucyjne rozwiązania. W sejmowej debacie głos zabrał m.in. Tomasz Szczegielniak z KPRM. Podkreślał on, że zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa.

Projektowane przepisy przede wszystkim przewidują rozszerzenie zakresu informacji zawartych w oświadczeniach osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie o informacje dotyczące majątku osobistego małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz informacje o majątku osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia majątkowego. Projektowane przepisy w tym zakresie przyczynią się do większej jawności i transparentności. W ten sposób zapewnią ochronę konstytucyjną prawa dostępu do informacji publicznej – powiedział Tomasz Szczegielniak.

Przygotowanie ustawy, na podstawie której ujawnione byłyby majątki i ich źródła m.in. polityków oraz ich bliskich, zapowiedział w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński.

radiomaryja.pl

drukuj