Sejm przeciw odrzuceniu projektu Kukiz’15 ws. zmian dotyczących TK

Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym  czytaniu przygotowanego przez klub Kukiz’15 projektu zmian w konstytucji dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Wnioski w tej sprawie zgłosiły kluby Nowoczesnej i PSL.

Projekt ustawy autorstwa klubu Kukiz’15 przewiduje wybór sędziów TK kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, zwiększenie składu TK z 15 do 18 członków oraz badanie zgodności z konstytucją ustawy o TK przez Sąd Najwyższy.

W projekcie znalazł się również zapis mówiący o tym, że kadencja sędziów Trybunału wybranych przed dniem wejścia w życie tej ustawy wygasa w ciągu 60 dni; w ich miejsce mają zostać powołani nowi sędziowie.

Konstytucjonalista dr hab. Marek Dobrowolski mówi, że trudno się spodziewać, że projekt ten zyska wymaganą większość w Sejmie i Senacie. Jednak, jak dodaje, niewykluczone, że w przyszłości uda się przegłosować te lub podobne rozwiązania.

– Jeśli spór o Trybunał Konstytucyjny nie zostanie rozwiązany na innej płaszczyźnie, to niewykluczone, że za jakiś okres inny projekt – taki lub zbliżony – zostanie przez Sejm przyjęty i wtedy już będzie większość. (…) Niektórzy posłowie w tej chwili uznają, że zmiana Konstytucji w obszarze regulującym działalność Trybunału Konstytucyjnego nie jest na ten moment dobrym rozwiązaniem. Jeżeli jednak konflikt będzie trwał, to będzie musiało znaleźć się jakieś rozwiązanie i wtedy najważniejszą rolę odegra Sejm i Senat – zauważa dr hab. Marek Dobrowolski.

PiS uważając, że propozycje Kukiz’15 idą w dobrym kierunku opowiada się za dalszymi pracami nad projektem.

RIRM

drukuj