TK zajmie się zasadami tworzenia rejestrów medycznych

Trybunał Konstytucyjny ma zająć się dziś zasadami tworzenia rejestrów medycznych. W ub.r. wniosek w tej sprawie skierował do Trybunału rzecznik praw obywatelskich. Zaskarżony został jeden z zapisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Według zaskarżonej regulacji, tworzenie wielu rejestrów medycznych, m.in. do monitorowania stanu zdrowia i poziomu zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne – następuje w drodze rozporządzenia. Zdaniem rzecznik nie można regulować w drodze rozporządzenia zasad i trybu gromadzenia oraz udostępniania informacji o jednostce.

Rzecznik Praw Obywatelskich przypomniała we wniosku, że „kwestie przetwarzania danych osobowych stanowią materię zastrzeżoną dla ustawy”.

Poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, powiedział, że Ministerstwo Zdrowia powinno się cechować transparentnością i jednolitością podejmowanych decyzji.

– Jeżeli można coś uregulować aktem wyższego rzędu to, to jest lepsza formuła, choć mamy świadomość, że często ustawa może ograniczać możliwości bezpośredniego reagowania ze strony ministra zdrowia. Pytanie tylko, czy ten minister zdrowia jest wystarczająco kompetentny i jego decyzje są wystarczająco jasne i zrozumiałe z punktu widzenia wyborców. W moim przekonaniu taki czy inny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie trzeba będzie uszanować oraz prawo i decyzję trzeba będzie dostosować do wyroku– stwierdził poseł Tomasz Latos.

Obecnie niektóre z rejestrów są utworzone bezpośrednio na mocy ustawy, inne – np. rejestr medycznie wspomaganej prokreacji – utworzono w drodze rozporządzenia.

RIRM

drukuj