fot. PAP/Paweł Supernak

Wybór sędziów TK z października niekonstytucyjny

Sejm poprzedniej kadencji nie miał prawa wybrać dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego w miejsce tych, których kadencja kończyła się w grudniu. Prezydent Polski powinien natomiast przyjąć ślubowanie trzech pozostałych, których wybór, według Trybunału, był zgodny z ustawą zasadniczą.

„W zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 6 listopada 2015 roku jest zgodny z art. 194 u. 1 Konstytucji. W zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r. jest niezgodny z art. 194 u. 1 Konstytucji.” – brzmi orzeczenie TK, które odczytała przewodnicząca składu sędziowskiego Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Sędzia TK Marek Zubik w uzasadnieniu wyroku dotyczącego ustawy wskazał na obowiązek prezydenta, jakim jest niezwłoczne odebranie ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego TK.

– Nie ulega wątpliwości, że na gruncie konstytucji odebranie ślubowania przez nowo wybranego przez Sejm sędziego jest konstytucyjnym obowiązkiem głowy państwa. Co więcej z faktu, że ustawa nie określa żadnego terminu do odebrania terminu, oznacza to – co jest podstawą europejskiej kultury prawnej – że taki obowiązek należy zrealizować niezwłocznie – Marek Zubik, sędzia sprawozdawca.

 

TV Trwam News/RIRM

 

drukuj