Sejm powoła dziś nowego prezesa IPN

Sejm ma dziś powołać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem na to stanowisko jest dr Jarosław Szarek. Sejmowa komisja sprawiedliwości we wtorek zarekomendowała wybór historyka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

W poniedziałek Kolegium IPN wyłoniło Jarosława Szarka spośród czterech uczestników konkursu. [czytaj więcej]

Prof. Tadeusz Wolsza, wiceprzewodniczący Kolegium IPN, który przedstawiał posłom wynik konkursu, podkreślił, że dr Jarosław Szarek – w opinii Kolegium – jest najlepszym kandydatem na prezesa Instytutu.

Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, zwraca uwagę, że dr Jarosław Szarek ma duże doświadczenie, m.in. naukowe i publicystyczne.

Pan dr Jarosław Szarek został wybrany jednomyślnie. To znaczy, że całe Kolegium IPN-u jest zdania, iż to właśnie on powinien pokierować tą – jakże ważną dla kultywowania narodowej pamięci – instytucją. Jest to człowiek o ogromnych kompetencjach naukowych, publicystycznych. Ma on ogromną łatwość przekazywania trudnych treści historycznych w łatwy sposób. Jest osobą, która współpracuje z wieloma katolickimi pismami, m.in. ze „Źródłem”, z „Gościem Niedzielnym”, ze znakomitymi „Arcanami” w Krakowie. Jest też człowiekiem, który większą część swojego zawodowego życia spędził właśnie w Instytucie Pamięci Narodowej – wskazuje dr Jerzy Bukowski.

Dr Jarosław Szarek w czasie posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości wskazał na potencjał i dorobek naukowy IPN-u, który nie jest w pełni wykorzystany. Wskazał, że jego uruchomienie wymaga odbiurokratyzowania. W ocenie Jarosława Szarka Instytut powinien również wzmocnić edukację historyczną w Polsce.

Prezesa IPN na 5-letnią kadencję powołuje Sejm za zgodą Senatu, zwykłą większością głosów.

 

RIRM

drukuj