Sejm na obecnym posiedzeniu zajmie się wnioskiem o referendum ws. reformy oświaty

Marszałek Sejmu uzupełnił dziś porządek bieżącego posiedzenia Sejmu o punkt dotyczący referendum ws. reformy oświaty. W środę Komisja Ustawodawcza opowiedziała się za przyjęciem projektu uchwały dot. referendum, zgodnie z którą referendum miałoby się odbyć 17 września br.

Zgodnie z harmonogramem obrad trwające posiedzenie Sejmu – ostatnie przed wakacyjną przerwą – ma zakończyć się dziś wieczorem, zatem w tym dniu powinno zostać rozpatrzone sprawozdanie komisji ws. uchwały.

Środowe posiedzenie Komisji Ustawodawczej zwołano w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu, czyli na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków komisji. W takim trybie przewodniczący komisji musi zwołać posiedzenie w terminie maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreślało, że „reforma jest już zrealizowana”, ponieważ uczniowie, którzy w czerwcu zakończyli naukę z VI klasach szkoły podstawowej, dostali świadectwa promocyjne do VII klasy. Opozycja zarzucała zaś sejmowej większości, że rozciąga w czasie procedurę związaną z referendum, aby opóźnić jego przeprowadzenie.

Według Państwowej Komisji Wyborczej najbliższy możliwy termin przeprowadzenia referendum to 17 września, czyli co najmniej 55 dni od uchwalenia wniosku o referendum przez Sejm.

Pomysłodawcą referendum jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, a w skład komitetu wspierającego inicjatywę wchodzą przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych, w tym ruchów rodzicielskich. Pytanie referendalne, które chcą zadać obywatelom autorzy wniosku, brzmi: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”.

Pod wnioskiem o jego przeprowadzenie zebrano ponad 910 tys. podpisów. Złożono go w Sejmie 20 kwietnia. Pierwsze czytanie przeprowadzono w Sejmie w nocy z 20 na 21 czerwca. 22 czerwca – w przeddzień zakończenia roku szkolnego – posłowie zdecydowali o skierowaniu wniosku do sejmowej Komisji Ustawodawczej. Wnioskował o to Prawo i Sprawiedliwość; w uzasadnieniu Dariusz Piontkowski (PiS) mówił, że jego klub robi to, „szanując podpisy Polaków pod wnioskiem referendalnym”. Zgodnie z reformą edukacji, w miejsce obecnych typów szkół pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja zostaną zlikwidowane.

Reforma oświaty rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018; rok szkolny rozpocznie się 4 września. Uczniowie, którzy w tym roku skończyli klasę VI szkoły podstawowej, staną się we wrześniu uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpoczęło się już stopniowe wygaszanie gimnazjów – w tym roku nie prowadzono do nich rekrutacji. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik kończący klasy III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

PAP/RIRM

drukuj