Sejm o projekcie otwierającym furtkę do poligamii

Dziś wieczorem w Sejmie odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu o aktach stanu cywilnego, który otwiera furtkę do legalizacji poligamii i związków jednopłciowych w państwach, w których prawo na to pozwala.

Sprawa dotyczy nowych „zaświadczeń o stanie cywilnym”. Po przyjęciu przepisów w państwach takich, jak np. Malezja, w oparciu o tego rodzaju zaświadczenie, Polka będzie mogła zawrzeć związek poligamiczny. We Francji natomiast Polacy będą mogli zawierać „małżeństwa” jednopłciowe.

Posłowie PiS-u na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych złożyli poprawki do projektu, które miały na celu wykreślenie przepisów wprowadzających nowe zaświadczenie; te zostały jednak odrzucone.

Poseł Małgorzata Sadurska zapowiada ponowne złożenie poprawek podczas drugiego czytania projektu ustawy.

Uważamy, że w takich przypadkach, kiedy w Polsce panuje pewne przyzwolenie na rozpoczęcie dyskusji o legalizacji różnego rodzaju związków, nie możemy pozwolić na to, żeby tylnymi drzwiami do polskiego systemu prawnego, polskiej sfery życia, były po cichu przepychane i legalizowane tego typu związki. Obserwujemy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mamy duże wątpliwości, że gdyby taki przypadek stanął przed Trybunałem, wówczas ten mógłby nakazać Polsce zarejestrować taki związek jednopłciowy – tłumaczy poseł Małgorzata Sadurska.

Swój sprzeciw wobec wprowadzania tylnymi drzwiami tzw. małżeństw homoseksualnych każdy z nas może wyrazić wchodząc na stronę protestuj.pl. Podpisany list trafi do wszystkich przewodniczących klubów parlamentarnych. Do tej pory zrobiło to ponad 13,5 tys. osób.

RIRM

drukuj