fot. pl.wikipedia.org

Sejm: kluby za uczczeniem pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin

Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się w czwartek w Sejmie za przyjęciem projektu uchwały ws. uczczenia pamięci ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin.

Sprawozdawca projektu Piotr Babinetz (PiS) przypomniał w czwartek, że sejmowa komisja kultury i środków przekazu poparła projekt uchwały ws. uczczenia pamięci ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin jednogłośnie – osiemnastoma głosami.

Piotr Babinetz przypominając rolę ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego zacytował słowa z wiersza „Pan Cogito o potrzebie ścisłości” Zbigniewa Herberta. Podkreślił, iż był on: „stróżem naszych braci, stróżem Golgoty Wschodu (…), stróżem ofiar zbrodni katyńskiej”.

Poparcie dla projektu uchwały w imieniu klubu PiS zapowiedział poseł Piotr Uruski, a w imieniu klubu Nowoczesnej – poseł Marek Sowa. Reszta stanowisk klubów poselskich została przekazana na piśmie.

Jak przypomniano w projekcie uchwały, Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski urodził się 23 sierpnia 1918 roku w Sanoku.

„Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Od października 1939 r. do maja 1940 r. przebywał w obozie w Kozielsku. Stamtąd ostatnim transportem został przewieziony do obozu w Pawliszczew Borze i dalej do Griazowca, dzięki czemu nie podzielił losu 20 tys. zamordowanych przez NKWD polskich oficerów i funkcjonariuszy służb. Po utworzeniu w Związku Sowieckim polskiej armii objął dowodzenie nad kompanią w 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w II Korpusie Wojska Polskiego. Po ewakuacji polskiej armii na Bliski Wschód został odkomenderowany do pracy harcerskiej. W Indiach przygotowywał polskie dzieci i młodzież uratowane ze Związku Sowieckiego do życia na obczyźnie” – czytamy.

W projekcie poinformowano, że po powrocie do Europy Zdzisław Peszkowski rozpoczął studia w Oxfordzie, a następnie wstąpił do polskiego seminarium w USA.

„5 czerwca 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował również na Uniwersytecie Wisconsin, Uniwersytecie Detroit i Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie w Londynie, zdobywając doktorat z filozofii i magisterium z teologii. W roku jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski ks. prof. Dr Zdzisław Peszkowski wybrany został prezesem Polish American Historical Association. Od roku 1983 aż do śmierci pełnił funkcję Kapelana Naczelnego ZHP działającego poza krajem, a więc w Europie, USA, Kanadzie, Argentynie i Australii” – czytamy.

Jak dodano, ks. Zdzisław Peszkowski „aktywnie działał na rzecz polskiej kultury. Opublikował ponad sto pozycji z zakresu teologii, historii Polski, literatury, filozofii. Był autorem podręczników do nauki j. polskiego i kultury, podręczników wychowawczych, dydaktycznych, a także modlitewników i antologii”.

W projekcie uchwały podkreślono, że ks. Zdzisław Peszkowski zapisał się w pamięci Polaków „głównie jako głosiciel prawdy o Zbrodni Katyńskiej”.

„+Ocalałem, by dać świadectwo prawdzie+ – powtarzał wielokrotnie. W tym celu założył Fundację +Golgota Wschodu+, prowadził badania naukowe, uczestniczył w ekshumacjach w Katyniu, Charkowie i Miednoje, opracował kilkanaście pozycji książkowych o tematyce katyńskiej, organizował konferencje i uroczystości. Od 1993 r. aż do końca swoich dni był Kapelanem Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie” – przypomniano.

„Ks. prałat Zdzisław Peszkowski otrzymał liczne odznaczenia krajowe i zagraniczne, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Przez lata pracując na rzecz polskiej kultury i nauki oraz wskazując drogę prawdy przypominającą światu o Zbrodni Katyńskiej, dobrze zasłużył się Polsce. W uznaniu ogromnych zasług Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć Jego pamięci” – głosi projekt uchwały.

PAP/RIRM

drukuj