Sąd Okręgowy uznał zażalenie Reduty Dobrego Imienia w sprawie śledztwa dot. „Newsweeka”

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał zażalenie Reduty Dobrego Imienia w sprawie znieważenia przez tygodnik „Newsweek” polskiego godła narodowego. Wcześniej wszczęcia śledztwa dotyczącego okładki tej gazety dwukrotnie odmawiała prokuratura.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez „Newsweek” wpłynęło do prokuratury w styczniu 2016 r. Na jednej z okładek tygodnika znalazło się rozbite godło Polski. W ocenie Reduty Dobrego Imienia, godło zostało zakupione z myślą o sesji zdjęciowej, a następnie celowo rozbite.

Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Następnie umorzyła postępowanie, nie przedstawiając żadnego uzasadnienia – przypomniał Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia.

– Prokuratura odrzuciła nasze zgłoszenie mówiąc, że nie będzie rozpatrywać tej sprawy. Po naszym zażaleniu odrzuciła to zażalenie – wskazał.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie to początek drogi. Jej celem jest zmuszenie prokuratury do przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie – dodał prezes i założyciel Reduty Dobrego Imienia.

– To jest bardzo istotny i przełomowy wyrok, dlatego że sąd w ustnym uzasadnieniu powiedział, że istnieje takie dobro, jak naród, które jest chronione. Do tej pory tego pojęcia nie było w wykładni sądowej. Wprawdzie w Kodeksie karnym jest artykuł mówiący o ochronie narodu, ale nie było to stosowane. W tej chwili sąd to zastosował – wyjaśnił Maciej Świrski.

W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że pojęcie „narodu” ma w obowiązującym prawie charakter normatywny i obejmuje wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Pokrzywdzeni są w tym wypadku obywatele, zwłaszcza ci zrzeszeni wokół grup czy instytucji społecznych.


TV Trwam News/RIRM

drukuj