Rzecznik Praw Obywatelskich marginalizuje sprawę dyskryminacji Tv Trwam

Zespół Wspierania Radia Maryja po raz kolejny interweniuje u Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam przez KRRiT. W tej sprawie skierowany został specjalny list.

Przewodniczący zespołu wspierania Radia Maryja prof. Janusz Kawecki zwraca uwagę, że dotychczasowe odpowiedzi i działania RPO prof. Ireny Lipowicz były zbyt ogólnikowe. „Mijają kolejne miesiące a pani rzecznik nie podejmuje żadnych działań.” – podkreśla prof. Kawecki. „Informacje zawarte w odpowiedziach na nasze pisma świadczą o tym, że nasze wystąpienia oraz inne powszechnie znane argumentu o dyskryminowaniu odbiorców Telewizji Trwam nie spowodowały zaangażowania rzecznika w rzeczywiste rozpoznanie sprawy” – dodał z zaniepokojeniem prof. Kawecki.

 

Przewodniczący Zespołu równocześnie dodał, że obecne wystąpienia Zespołu Wspierania Radia Maryja mają na celu wezwanie rzecznika do podjęcia zdecydowanych, prawem określonych kroków, umożliwiających pozyskanie wiarygodnych informacji o przebiegu procesu koncesyjnego. To co dotychczas się odbywało wskazuje na to, że rzecznik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec dyskryminowanych.

Na końcu listu [Treść listu otwartego] Zespół wystąpił z żądaniem, aby rzecznik zgłosił sprawę dyskryminacji Tv Trwam, tak jak ustawa nakazuje, do Sejmu aby ten zlecił NIK-owi zbadanie zgłoszonych zarzutów. Takie działanie miałoby doprowadzić do naprawienia szkód wyrządzonych dyskryminowany – dodaje prof. Kawecki.

Audio MP3
Pobierz

Odnosząc się do marszów w obronie Telewizji Trwam prof. Janusz Kawecki zwracał także uwagę, że jest to sprzeciw wobec decyzji Krajowej Rady, ale także wobec wszystkich decyzji rządzących, którzy przejęli władzę w wyniku sytuacji spowodowanej katastrofą smoleńską i następstwami tego wydarzenia.

Audio MP3
Pobierz

 

drukuj