fot. PAP/Jakub Kamiński

Rząd zajmie się zmianami mającymi zwiększyć ochronę klientów ubezpieczeń

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się zmianami mającymi zwiększyć ochronę klientów ubezpieczeń. Chodzi o projekty dotyczące dystrybucji ubezpieczeń  i nadzoru nad rynkiem finansowym.

Pierwszy projekt zakłada, że dystrybutorzy ubezpieczeń będą mieli obowiązek m.in. przedstawiania klientom informacji o wysokości kosztów prowizji, związanych z umowami o charakterze inwestycyjnym. Oprócz tego będą zobowiązani do stosowania odpowiedniego procesu zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego.

W projektowanych zmianach chodzi o to, by klientowi była np. proponowana umowa dla niego najkorzystniejsza, a nie taka, która gwarantowałaby największe wynagrodzenie agentowi ubezpieczeniowemu.

Poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący sejmowej komisji finansów, podkreśla, że takie regulacje powinny być wprowadzone już dawno.

– To jest wyraz pewnego porządkowania rynku ubezpieczeniowego, gdzie – podobnie jak w bankach – panowało kompletne bezhołowie i samowola tych podmiotów finansowych. Już wiele lat temu tego typu regulacje powinny być przeprowadzone, również w sektorze ubezpieczeniowym. One odpowiadają po części zmianom , które weszły w ramach ustawy o kredycie hipotecznym. Na pewno są korzystniejsze dla obywateli, ale przypomnijmy, że do dzisiaj sektor ubezpieczeń nie rozliczył się ze złodziejskich polis i lokat, gdzie prawie 5 mln Polaków zostało naciągniętych na kwotę blisko 50 mld złotych. To rzeczy niedopuszczalne. Widać, jak wiele jest jeszcze do naprawienia w państwie polskim – zaznacza Janusz Szewczak.

Nowela o nadzorze nad rynkiem finansowym zakłada, że nadzór nad przestrzeganiem proponowanych przepisów pełnić ma Komisja Nadzoru Finansowego.

Zakład ubezpieczeń miałby przekazywać jej informacje o nowym produkcie ubezpieczeniowym co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem proponowania go.

Ustawy są wypełnieniem dyrektyw unijnych, które mają zwiększyć ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia.

RIRM

drukuj