Rząd zajmie się nowelizacją ustawy o IPN

Rząd zajmie się dziś projektem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, dotyczącym konkursów IPN na finansowanie badań naukowych nad najnowszą historią Polski. Nowela ma m.in. poszerzyć krąg odbiorców, których badania mógłby finansować Instytut.

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podjęła sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nowela ma poszerzyć krąg podmiotów, do których każdego roku kierowany jest konkurs na finansowanie przez IPN badań naukowych. Projekt powstał w odpowiedzi na wątpliwości i postulaty zgłaszane przez IPN i Ministerstwo Finansów.

Nowelizacja ustawy z 2010 r. zobowiązała IPN do ogłaszania corocznych konkursów na dofinansowanie badań nad historią Polski, ale przepisy okazały się niewystarczające. Chodzi o to, że nie został określony krąg podmiotów, do których konkurs jest adresowany, procedura ich wyboru w ramach konkursu oraz sposób finansowania badań. W obecnym stanie prawnym IPN może finansować badania naukowe nad najnowszą historią Polski prowadzone jedynie przez organizacje pozarządowe. Tymczasem większość badań nad najnowszą historią Polski jest prowadzona przez uczelnie, instytuty Polskiej Akademii Nauk lub indywidualnie przez naukowców.

W konsekwencji większość podmiotów prowadzących badania naukowe nad najnowszą historią Polski pozbawiono możliwości udziału w konkursach IPN. Jedynie nieliczne organizacje pozarządowe spełniają ustawowe kryteria. Ponadto nowelizacja ma spowodować, że konkursy IPN będą obejmować nie tylko badania naukowe, ale również upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski, w szczególności działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą. Projekt noweli przewiduje także, że IPN mógłby zatrudniać naukowców – obecnie wszyscy historycy zatrudnieni w IPN mają status urzędników państwowych.

PAP/RIRM

drukuj