Rząd wychodzi naprzeciw problemom psychiatrycznym dzieci i młodzieży

Minister zdrowia, Adam Niedzielski, poinformował, że reforma psychiatrii dziecięcej nabiera rozpędu i zaczyna funkcjonować w ramach systemu opieki zdrowotnej. Chodzi o większą dostępność do środowiskowych poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Głównym założeniem reformy psychiatrii dziecięcej jest zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej m.in. poprzez rozbudowę placówek z kadrą psychologów i psychoterapeutów.

– To będzie krok, który pozwoli na to, żeby każda szkoła w każdym powiecie była objęta opieką psychologiczną, aby wsparcie było na wyciągnięcie ręki – mówił Adam Niedzielski.

Reforma zakłada świadczenie opieki psychiatrycznej na trzech poziomach. Pierwszym jest pomoc środowiskowa w specjalnych ośrodkach.

– Budujemy zupełnie nową strukturę, której wcześniej nie było w psychiatrii dzieci i młodzieży. To jest środowiskowa poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna, gdzie nie ma lekarza psychiatrii dzieci i młodzieży. Na tym poziomie leczenia utrzymuje się 60 proc. pacjentów, więc lekarz-psychiatra dzieci i młodzieży nie jest potrzebny– powiedziała prof. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Drugim poziomem reformy jest dzienna terapia szpitalna połączona z możliwością nauki. Trzeci poziom to szpitalnictwo psychiatryczne.

Problemy psychiczne nasiliła pandemia. O 30 proc. zwiększyła się grupa potrzebujących fachowej pomocy. Minister zdrowia zaakcentował, że priorytetem jest nauka stacjonarna w szkołach.

– Okres od września tego roku, który oznacza powrót dzieci do szkół, wpłynął na zwiększoną liczbą problemów, które są związane z ponowną adaptacją do standardowego trybu nauczania. Nauka stacjonarna w szkołach jest priorytetem z każdego punktu widzenia, również z punktu dbania o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – oznajmił szef resortu zdrowia.

Reforma zakłada kształcenie kadry. Utworzono nową specjalizację w ochronie zdrowia – psychoterapię dzieci i młodzieży. Opieka środowiskowa polega głównie na współpracy z rodziną, szkołą, pomocą społeczną, sądem i kuratorem.

– Bardzo się cieszymy, że możemy w bezpłatny sposób świadczyć pomoc tym osobom. Oni cierpią swoje, bo kryzysy są częste i powszechne w okresie rozwojowym – podsumował Łukasz Pilawski, psycholog.

W każdym powiecie dostępna będzie środowiskowa poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna. W tej chwili mamy 327 takich ośrodków. Docelowo będzie ich prawie 400.

 

TV Trwam News

drukuj