Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT, który utrzymuje do 31 grudnia 2016 r. obecnie obowiązujących stawek VAT: 23 proc. i 8 proc.

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu przedłużenie obowiązywania obecnych stawek wynika z potrzeby ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, jak również słabej koniunktury na głównych rynkach eksportowych, ograniczającej wzrost gospodarczy.

CIR przypomniało, że przyjęte w kwietniu „Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013”, „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016” zakładały utrzymanie aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie.

Dr Cezary Mech, były minister finansów podkreśla, że pozostawienie tych stawek świadczy o głębokim kryzysie w jakim znalazła się Polska.

Tak naprawdę staczamy się do przepaści, musimy sobie to uświadomić. Musimy zdawać sobie sprawę z groźby jaka nas czeka, zastanowić się w jakich warunkach będziemy żyli, jakie będą obecnie wyniki naszej pracy, ale też i w przyszłości. Powinniśmy doprowadzić do radykalnych zmian. Obecnie wydaje się, że po tych 20 latach – złego gospodarowania przez dotychczasowe rządy – jesteśmy w takiej sytuacji, że aby się polepszyło, musimy bardzo ciężko pracować – zaznaczał dr Cezary Mech.

Rząd, podnosząc od 2011 r. VAT o 1 pkt, zapowiadał obniżkę tego podatku po trzech latach, w 2014 r. i taki też zapis figuruje w obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług.

Jutro rząd zbierze się na dodatkowym posiedzeniu, na którym zajmie się projektem ustawy okołobudżetowej. Wprowadza ona zmiany w szeregu ustaw, które są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu na 2014 rok.

RIRM

drukuj