Europośle, poprzyj życie!

Słowacka posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Zaborska zbiera podpisy pod poprawkami do dokumentu w sprawie ludobójstwa ze względu na płeć. 

Raport ma być głosowany podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Pomimo to, że jest w nim sporo trafnych zapisów, takich jak: „PE wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do identyfikowania klinik w Europie, które przeprowadzają aborcje ze względu na płeć, udostępnienia danych statystycznych na ten temat i opracowania godnych naśladowania praktyk w celu zapobiegania tym aborcjom”, to tak jak w wielu unijnych sprawozdaniach znalazły się też zapisy, które dają do myślenia. I na to trzeba zwrócić uwagę.

A oto przykład: „Parlament Europejski wzywa Komisję i wszystkie zainteresowane strony do podjęcia niezbędnych działań ustawodawczych lub działań o innym charakterze w celu zagwarantowania penalizacji praktykowania przymusowych aborcji i chirurgicznych zabiegów przerywania ciąży ze względu na płeć w przypadku braku uprzedniej, świadomej zgody kobiety lub braku jej wiedzy na temat charakteru przeprowadzanej interwencji”.

Pytanie czy autor tego zapisu poparłby np. taki zapis, w którym PE dopuszcza aborcję i chirurgiczne przerywanie ciąży ze względu na płeć wówczas, gdy dziecko z dużą dozą prawdopodobieństwa może urodzić się z zespołem Downa (kobieta świadomie wyraża na to zgodę)? Oczywiście, to tylko pytanie, ale głosowanie nad każdym kontrowersyjnym dokumentem wymaga znajomości jego treści w całości. Po to są poprawki, aby eurodeputowani mogli uzupełnić bądź eliminować niedobre lub kryjące jakieś „drugie dno” ich zdaniem zapisy. Pomimo to, że w praktycznie każdym sprawozdaniu znajdziemy wiele chlubnych treści, takich jak np.: „Parlament Europejski wzywa rządy do wyraźnego uznania kobietobójstwa lub ludobójstwa ze względu na płeć za zbrodnię, a w konsekwencji do opracowania i zastosowania środków prawnych umożliwiających przeprowadzenie śledztwa w przypadku kobietobójstwa, aby agresorzy zostali postawieni przed sądem.” (sprawozdanie Papadopoulou), to są również takie punkty, które zdaniem wielu europosłów muszą zostać zmienione. Europosłanka Zaborska proponuje zmodyfikować *raport* *w sprawie ludobójstwa ze względu na płeć: brakujące kobiety*? m.in. następującymi poprawkami:

Motyw P (nowe) Parlament Europejski twierdzi, że każde dziecko bez względu na płeć ma prawo do właściwej ochrony prawnej zarówno przed narodzinami, jak i po narodzinach, przetrwania i rozwoju i podkreśla, że zgodnie z Konwencją o prawach dziecka ONZ dziewczynki mają taki sam status, co chłopcy **; (Deklaracja Praw Dziecka, uchwalona rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 1386 (XIV) w dniu 10 grudnia 1959 r.).

Motyw Q (nowe) – przypomina, że w prawie międzynarodowym nie istnieje „prawo człowieka do aborcji” ani w ramach zobowiązania traktatowego ani w międzynarodowym prawie zwyczajowym, oraz przypomina, że nie można powoływać się na żaden międzynarodowy prawnie wiążący traktat ONZ jako ustanawiający bądź uznający prawo do aborcji.

Ustęp 41 (nowy) – wyraża poszanowanie dla prawa człowieka do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem zgodnie z art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i art. 10 Karty praw podstawowych UE oraz podkreśla, że żadna osoba, żaden szpital ani żadna instytucja nie powinni być zmuszani, pociągani do odpowiedzialności ani dyskryminowani w jakikolwiek sposób z powodu odmowy wykonania praktyk selekcji płci przez uśmiercenie przed narodzinami, tworzenia warunków koniecznych do ich wykonania, proponowania ich lub pomagania w ich wykonywaniu, dokonywania zabiegów przerywania ciąży lub odmowy jakichkolwiek innych działań, które mogą prowadzić do śmierci płodu lub embrionu ludzkiego ze względu na płeć; podkreśla prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem oraz obowiązek zapewnienia pacjentom przez państwo dostępu do legalnej i szybkiej pomocy medycznej w szczególnych przypadkach doraźnej opieki nad kobietami w ciąży i matkami.

Pytanie jak można się bronić przed zabiegiem pełnej dowolności interpretacji unijnych dokumentów? Pomimo zapisu, że każdy ma prawo do życia, niektórzy kwestionują fakt istnienia istoty ludzkiej od chwili poczęcia.

 – Istnieje potrzeba precyzyjnej definicji istoty ludzkiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, który jest najwyższym sądem dla instytucji unijnych i dla państw członkowskich Unii, orzekł w październiku 2011 r., że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia. I że istota ludzka ma prawo do integralności oraz godności. To orzeczenie najwyższej instancji sądowniczej w Unii Europejskiej. Bardzo mnie dziwi, że Unia Europejska, jej instytucje nie respektują tego orzeczenia. Gdyby je akceptowali, musieliby uzasadniać składanie poprawek dotyczących zdrowia reprodukcyjnego i uzasadniać, dlaczego buduje się centra aborcyjne w krajach rozwijających się, ale nie jest to za bardzo poprawne politycznie – odpowiada europosłanka Anna Zaborska.

Przypomnieć należy, że potrzeba 77 podpisów eurodeputowanych, aby poprawki mogły zostać dodane do sprawozdania oraz by można było zagłosować nad nimi na sesji plenarnej w Strasburgu. Termin składania podpisów mija dziś o godzinie 22.00.

Dawid Nahajowski, Bruksela/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl