fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Rząd przygotował reformę prawa o nieletnich

Wprowadzenie ośrodków wychowawczo-adaptacyjnych, umożliwienie nieletnim matkom pobytu z dzieckiem m.in w poprawczaku czy zapewnienie małoletnim szerszego dostępu do obrońcy z urzędu. To główne założenia rządowego projektu ustawy o osobach nieletnich.

Obszerny projekt reformy prawa o nieletnich został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przez ponad 30 lat nie było reformy, która zakończyłaby się sukcesem. Kilka podejść poprzednich rządów i nie dokonano praktycznie takiej gruntownej zmiany, czegoś co było tworzone jeszcze w czasach stanu wojennego – mówił Michał Wójcik.

Wiceminister sprawiedliwości, wskazał na główny cel reformy.

Chodzi nam o to, żeby system był skuteczny, aby cały proces resocjalizacji przebiegał prawidłowo i dawał owoce w postaci tego, żeby nie było powrotu do przestępstwa osób młodych – powiedział Michał Wójcik.

Rządowy projekt zakłada utworzenie nowych ośrodków wychowawczo – adaptacyjnych, które będą niejako środkiem pomiędzy zakładami poprawczymi, a tzw. młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi – tłumaczył Michał Wójcik.

Chodzi o to, aby tak jak jest dzisiaj w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych nie znajdowała się młodzież mocno zdemoralizowana, nie przebywała w jednym ośrodku razem z młodzieżą, która jest mniej zdemoralizowana. Te grupy powinny być rozdzielone – podkreślił wiceminister.

W nowych ośrodkach ma znaleźć się docelowo 500 osób.

Tworzymy zupełnie nowe przepisy dotyczące możliwości przebywania w różnego rodzaju ośrodkach matek z dziećmi. Teraz taka możliwość nie istnieje, rodzice są rozdzielane od osób nieletnich, nie mogą z nimi przebywać – zaznaczył Michał Wójcik.

Zmiany mają na celu zagwarantowanie konstytucyjnej ochrony macierzyństwu i rodzicielstwu. Na tym jednak nie koniec.

Tworzymy także cały system gwarancji procesowych dla osób nieletnich. Do tej pory nie było np. rozstrzygnięcia, co nam zarzucały trybunały, np. Trybunał Praw Człowieka. Zarzucano to, że można dowolnie przedłużać czas pobytu osoby w tzw. tymczasowym areszcie czy schronisku dla nieletnich. Chodzi o osoby nieletnie. Tego już nie będzie – wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości.

Propozycja reformy poszerza też katalog przesłanek do wyznaczenia nieletniemu obrońcy z urzędu. Wprowadza również możliwość złożenia zażalenia na zatrzymanie, przeprowadzenie kontroli osobistej i użycie środków przymusu bezpośredniego, wobec nieletniej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj