fot. PAP

Rząd nie radzi sobie z bezrobociem

Sytuacja na rynku pracy w 2013 roku może być trudniejsza niż w roku ubiegłym. W sejmie posłowie wysłuchali informacji w sprawie oceny skuteczności podejmowanych przez rząd działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz poprawy sytuacji materialnej rodzin szczególnie osób bezrobotnych z dziećmi w warunkach dynamicznego wzrostu stopy bezrobocia w 2012r. oraz niekorzystnych prognoz wzrostu zatrudnienia i dochodów ludności w 2013 r.

Rząd Donalda Tuska już szósty rok beztrosko trwoni największy kapitał narodowy jakim są obfite zasoby pracy wysoko wykwalifikowanych młodych ludzi – akcentowała poseł prof. Józefa Hrynkiewicz.

– Wszystkie wskaźniki opisujące rynek pracy w Polsce trzeba ocenić negatywnie. Wysoka stopa bezrobocia w grudniu 13,4 proc., czyli prawie 2 mln 400 tys. bezrobotnych, ok. 2 mln 200 tys. emigrantów za granicą. Jeden milion ukrytego bezrobocia w rolnictwie. Nieznana liczba ludzi bez pracy, którzy nie rejestrują się jako bezrobotni. Faktycznie niewykorzystane zasoby pracy w Polsce wynoszą ponad 5 mln 300 tys. osób powiedziała poseł Hrynkiewicz

Jak wielkiej potrzeba bezmyślności i pogardy dla tych biednych i ciężko doświadczonych ludzi, żeby podejmować tak nieodpowiedzialne decyzje – pytała poseł odnosząc się do procesu wyprzedaży majątku narodowego.

Cynizmem rządu jest również zabranie środków z funduszu pracy na zmniejszenie długu publicznego – akcentowała.

Ponadto jak stwierdziła: rosnąca fala bezrobocia to nie przypadek – lecz konsekwentnie zamierzony skutek wywołany nieskoordynowaną, bezrozumną i nieudolną polityką rządu PO-PSL.

-Bezrobocie to dziś klęska narodowa Polski. Dotyczy wielu grup m.in. grup społecznych, zawodowych, środowisk lokalnych, całych regionów. Bez pracy pozostają głównie ludzie młodzi. Bezrobocie w najmłodszej grupie pracowników przekroczyło 25 proc. Nie pracuje w zależności od regionu, co trzeci lub co czwarty, a nawet, co drugi młody człowiek. W wieku 50 i więcej lat pracę ma tylko co trzecia osoba. Bezrobocie w wielu powiatach i regionach przekroczyło 20 proc. W wielu podregionach przekroczyło ponad 25 proc. Nie są odosobnione przykłady powiatów, gdzie bezrobocie przekroczyło 30 proc.– zaznaczyła poseł prof. Józefa Hrynkiewicz.

Przypomnijmy z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w grudniu ubiegłego roku wyniosła 13,4 proc. wobec 12,9 proc. listopadzie 2012 r.

Tymczasem w budżecie na 2013 rok zapisano, że bezrobocie w br. wyniesie 13 proc.

RIRM

drukuj