Rozpoczęły się konsultacje projektu ustawy o sieci internetu dla szkół

Ruszyły konsultacje przedłożonego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu ustawy o sieci internetu dla szkół. Zgodnie z nim wszystkie placówki mają zostać połączone Ogólnopolską Siecią Edukacyjną, zapewniającą im dostęp do szybkich łączy internetowych.

Nowej ustawie przyświeca wyrównanie szans edukacyjnych dzieci – tłumaczy rzecznik resortu cyfryzacji Karol Manys.

– Na ok. 30 tys. placówek edukacyjnych w Polsce tylko 5 tys. ma dostęp do szybkiego internetu. Nie da się uczyć korzystania z internetu bez dostępu do niego. Dlatego chcemy, aby wszystkie polskie szkoły miały dostęp do szybkiego internetu, również te w najmniejszych ośrodkach. Chodzi o to, aby wszyscy uczniowie mieli równe szanse edukacyjne. Temu właśnie ma służyć projekt budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Szkoły będą mogły w pełni korzystać z tych dobrodziejstw, które daje internet, czyli możliwość z korzystania z materiałów multimedialnych, uczestniczenia w lekcjach online. Wszystko się będzie odbywało w pełni bezpiecznie – podkreśla Karol Manys.

Usługę szybkiego dostępu do internetu świadczyć ma podległa resortowi Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa.  W przypadku, gdy szkoły nie będą chciały skorzystać z tej propozycji, włodarze będą mieli obowiązek zapewnić im adekwatne szybkie łącze.

Mali i średni operatorzy z tytułu współpracy z operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uzyskają w ciągu 10 lat blisko 586 mln zł.

Operator OSE oprócz dostępu do internetu zapewni bezpieczeństwo sieci, usuwanie awarii oraz jej utrzymanie i modernizację. Udostępni też narzędzia wspomagające korzystanie z technologii cyfrowych w procesie kształcenia.

Ustawa o OSE ma obowiązywać od 1 listopada. Sama sieć ma powstawać stopniowo, a do 2020 r. włączonych może być do niej 19,5 tys. szkół.

RIRM

drukuj