Rodzino Radia Maryja zaśpiewaj Panu pieśń uwielbienia

 


Pobierz

Pobierz

Słowo powitania o. Jana Poteralskiego OSPPE, podprzeora Jasnej Góry.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. W dniu, kiedy w liturgii wspominamy św. Benedykta, patrona Europy, a w historii – rocznicę „Krwawej Niedzieli” z 11 lipca 1943 roku, tragicznie pomordowanych Polaków na Wołyniu, pragnę, w imieniu ojców i braci Paulinów z serca powitać uczestników XXIV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę pod hasłem: „Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę”. Są to słowa wypowiedziane przez Sługę Bożego Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Przybywacie tu, do tego wyjątkowego miejsca dla wszystkich Polaków, gdzie od 1382 r. Maryja króluje w znaku Jasnogórskiego Obrazu.

W historii, kiedy Polski nie było na mapach Europy i świata, Maryja z Jasnej Góry była znakiem jednoczącym Polaków, kiedy podczas zaborów Polacy byli skazywani na więzienie, wywożeni w głąb Syberii. Najczęściej zabierali oni ze sobą woreczek z polską ziemią i obrazek „tej, co jasnej broni Częstochowy i w Ostrej Świeci Bramie”. Henryk Sienkiewicz, pisząc „Potop” ku pokrzepieniu serc, ustami ojca Kordeckiego wołał: „szydzi z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, pytając, co nam pozostało z dawnych cnót. Ja odpowiadam – wszystkie zginęły, jednak coś pozostało, bo pozostała wiara i cześć do Najświętszej Panienki, na którym to fundamencie reszta odbudowana być może”.

Kiedy w Europie i świecie obserwujemy prześladowanie chrześcijan, islamizację Europy, a w Polsce rządząca koalicja wprowadza ustawy niezgodne z Ewangelią, przeciw narodowi polskiemu, rodzinie, dzieciom, Rodzina Radia Maryja pielgrzymuje na Jasną Górę, aby tu, z różańcem w ręku, uczyć się od Jasnogórskiej Królowej Polski – mimo różnych wpływów i nacisków – jak trwać przy Chrystusie – jedynym Zbawicielu świata i miłości do Ojczyzny – Polski. Cieszymy się obecnością na tej Eucharystii ks. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza, biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej, który przewodniczy Eucharystii i wygłosi słowo pasterskiego pouczenia. Jest z nami również ks. bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, ks. bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej oraz ks. bp Edward Frankowski, biskup senior diecezji sandomierskiej. Witamy bardzo serdecznie o. Tadeusza Rydzyka CSsR, Założyciela i Dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam wraz z jego współpracownikami – ojcami, siostrami zakonnymi oraz pracownikami świeckimi.

Pozdrawiamy wszystkich kapłanów wszelkich godności kościelnych i tytułów naukowych, wszystkie osoby życia konsekrowanego. Pozdrawiamy przedstawicieli nauki, kultury, Sejmu i Senatu, wszystkich widzów TV Trwam i słuchaczy Radia Maryja, którzy łączą się z nami na tej Eucharystii.

Rodzina Radia Maryja to wielka wspólnota ludzi w ojczyźnie i na emigracji, skupiająca osoby duchowne i świeckie, dzieci i młodzież, starszych i całe rodziny. Jest to wspólnota, która się modli, uczestniczy w Eucharystii, prowadzi Rozmowy niedokończone, czyli – jak mówi polskie przysłowie – są to ludzie „do tańca i do różańca”. To wielki zaszczyt należeć do takiej wielkiej rodziny, ale – jak mówi św. Jan Paweł II, pielgrzym jasnogórski – macie jeszcze wiele do zrobienia na zasadzie „zło dobrem zwyciężać”. Niech ta pielgrzymka do tronu Jasnogórskiej Królowej Polski całej Rodziny Radia Maryja jeszcze bardziej pomoże nam odkryć cel i zadania, jakie miłosierny Bóg stawia przed ludźmi wierzącymi w Polsce w XXI w. Niech na cały świat, tu z Jasnej Góry, popłynie pieśń. Rodzino Radia Maryja, zaśpiewaj ponownie Panu pieśń, niech uwielbienia płyną z pielgrzymich serc i ust. Ponownie zawierzmy całe życie, całe dzieło Radia Maryja Maryi z Jasnej Góry słowami Jana Pawła II: „Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką”.

Szczęść Boże wszystkim na czas pobytu na Jasnej Górze. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi, a Maryja ma zawsze w swojej opiece.

o. Jan Poteralski OSPPE, podprzeor Jasnej Góry

drukuj