Sejm odrzucił projekt ws. rozszerzenia specustawy dot. ŚDM o Częstochowę

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji specustawy dotyczący Światowych Dni Młodzieży, który miał rozszerzyć jej działanie na Częstochowę. „Wszystkie prace idą dobrym tokiem” – zapewniała w środę szefowa kancelarii premiera Beata Kempa.

Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 228 posłów, 196 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Projekt przygotowali posłowie PO. Chcieli oni, by zapisać w specustawie, że miejscem wydarzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży  i wizytą papieża jest również Częstochowa, a za organizację odpowiada – obok strony kościelnej i wojewody małopolskiego – także wojewoda śląski. Nowelizacja miała – jak podkreślono w uzasadnieniu projektu – stworzyć podstawy prawne, które umożliwiłyby wojewodzie śląskiemu „podjęcie starań o przyznanie dotacji celowej na organizację Światowych Dni Młodzieży organizowanych na terenie miasta Częstochowy”.

Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna) prosił o nieodrzucanie projektu w pierwszym czytaniu i o skierowanie go do dalszych prac w komisji. Przekonywał, że przyjęta ustawa wymaga zmian, np. umożliwienia funkcjonowania na terytorium Polski lekarzom, którzy przyjeżdżają na ŚDM w ramach wolontariatu.

Szefowa kancelarii premiera Beata Kempa zapewniała, że przygotowania – szczególnie w zakresie bezpieczeństwa – są zaawansowane i „nie ma przeszkód ustawowych do wykonywania obowiązków przez wojewodę śląskiego”. Dodała, że na początku maja wojewoda śląski skierował do niej pismo, z którego wynika że przygotowania do ŚDM przebiegają bez zastrzeżeń i w porozumieniu z wojewodą małopolskim.

– Dzisiaj w sytuacji, kiedy do 15 maja wojewoda małopolski i organizator mają złożyć plany zabezpieczenia – w tym również zabezpieczenia medycznego – które są już praktycznie ukończone, po prostu ta ustawa jest zupełnie zbędna. Pragnę zapewnić, że wszystkie prace idą dobrym tokiem i nie ma przeszkód prawnych do tego, aby wdrażać poszczególne etapy jej realizacji – zapewniała Beata Kempa.

ŚDM rozpoczną się 26 lipca w Krakowie. Od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział papież Franciszek. Początkowo była mowa o tym, że wydarzenie rozegra się jedynie w Krakowie. W marcu poinformowano, że w programie wizyty papieskiej znajdzie się także Częstochowa. Na wałach okalających Jasną Górę ma zostać odprawiona msza z okazji 1050-lecia chrztu Polski, z udziałem władz państwowych i kościelnych.

PAP/RIRM

drukuj