Resort finansów przedstawi informację nt. zadłużenia Skarbu Państwa

Na początku przyszłego tygodnia resort finansów ma przedstawić informacje nt. zadłużenia Skarbu Państwa. Z wyliczeń dziennika „Rzeczpospolita” wynika, że przez pięć miesięcy tego roku dług zwiększył się o 56 mld zł.

Gazeta podnosi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zadłuża kraj najszybciej ze wszystkich ekip. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przypominają, że koalicja PO –PSL zadłużyła kraj o blisko 500 mld zł.

Poseł Janusz Szewczak, z sejmowej Komisji Finansów Publicznych, zauważa, że w 2007 r. dług publiczny wynosił ok. 530 mld zł, a w 2014 r. przekroczył 900 mld zł. Gdyby nie pieniądze z Otwartego Funduszu Emerytalnego, przekroczyłby ponad 1 bilion zł.

W ocenie posła, należy się dziś zastanowić nad tym, gdzie zaciągamy długi.

– Blisko połowa polskiego długu jest w rękach zagranicznych, a prawie 30 proc. tego długu jest w walutach obcych. Trzeba przejrzeć tą strukturę długu. Należy jeszcze raz zastanowić się nad tym, jak tworzyć te źródła zewnętrznego zadłużenia, bo przecież są kraje wielokrotnie bardziej od Polski zadłużone w relacji do PKB, ale są zadłużone – jak to się mówi – u siebie. Problem ten oczywiście istnieje. Pytanie oczywiście jest, na co ten dług jest przeznaczony, czy on jest przeznaczany na wzrost gospodarczy, czy na rozwój, czy tylko i wyłącznie na konsumpcje – powiedział poseł Janusz Szewczak.

Obecnie zadłużenie skarbu państwa wynosi ok. 891 mld zł.

RIRM

drukuj