Rady Dialogu Społecznego w miejsce Komisji Trójstronnej

Dzisiaj w Warszawie Komisja Krajowa „Solidarności” zadecyduje o przyjęciu projektu nowej ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

W ubiegłą sobotę szefowie związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz minister pracy, parafowali tekst projektu. Dali sobie dwa tygodnie na uzyskanie opinii ciał statutowych, a Minister Pracy – na przedstawienie go rządowi.

Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, zaznacza, że nowy projekt gwarantuje większą autonomię stronom dialogu.

Powstaje nowa instytucja: Rada Dialogu Społecznego, której członkowie będą powoływani przez Prezydenta. Powstanie Biuro Dialogu Społecznego, które co prawda będzie podlegało Ministerstwu Pracy, ale dyrektor tego Biura oraz pracownicy będą bezpośrednio podlegli przewodniczącemu Rady. Ten przewodniczący będzie rotacyjny, a więc swoją funkcję będzie pełnił przez rok. Przedstawiciel każdej organizacji przez rok będzie przewodniczył Radzie Dialogu. Rada ta będzie miała także pośrednią inicjatywę ustawodawczą, co jest pewną nowością, której do tej pory nie było – powiedział rzecznik „Solidarności”.

Rada ma zastąpić dotychczasową Komisję Trójstronną, w której związkowcy zawiesili swój udział. Powodem było wprowadzenie przez rząd – bez konsultacji ze związkami i pracodawcami – zmian w Kodeksie pracy.

RIRM

drukuj