R. Romanowski: Straty w rolnictwie wyceniono na 46 mln złotych

„Na chwilę obecną straty są wycenione na poziomie 46 milionów złotych” – poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Chodzi tu o szkody odniesione przez sadowników, ogrodników i rolników na skutek kwietniowo-majowych przymrozków. Ministerstwo zapewnia o pomocy dla poszkodowanych i apeluje do wojewodów i samorządowców o włączenie się w tę pomoc.

Szacowanie szkód powstałych na polach i w sadach w wyniku ostatnich niskich temperatur nadal trwa. W wielu województwach powołano specjalne komisje wyceniające straty.

– Na chwilę obecną pracują komisje szacujące straty, ale cały czas apelujemy do samorządów lokalnych, aby jak najpilniej wnioskowały do wojewodów o powoływanie takich komisji, a same komisje, aby jak najpilniej podejmowały takie prace – podkreślił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaznaczył, że ministerstwo wielokrotnie podnosiło apele o to, by samorządy jak najszybciej powoływały takie komisje. To w dużej mierze do nich należy pierwszy krok w procedurze wypłacania odszkodowań rolnikom i sadownikom.

– Procedura jest następująca: to wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje do swojego określonego lokalnie wojewody o powołanie takiej komisji. Dopiero, gdy wojewoda powołuje taką komisję, ta komisja może przystąpić do pracy – powiedział Rafał Romanowski.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewni pomoc finansowym osobom, które z powodu przymrozków straciły źródło dochodu.

– Zapewniam państwa, że jeżeli te straty będą już wycenione, komisja zakończy prace, protokoły spłyną do nas, to my na podstawie wyceny tych strat skierujemy pomoc do tych wszystkich rolników, którzy ponieśli straty na poziomie 70 procent i na pewno takie wsparcie dla tych rolników będzie skierowane – zaznaczył Rafał Romanowski.

TV Trwam News/RIRM

drukuj