Przyszłość polityki wschodniej Unii Europejskiej

Tylko działając razem kraje UE są w stanie stanowić potencjał, który dla największych światowych potęg będzie wymagającym i adekwatnym partnerem – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z szefami MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego.

W Warszawie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. W spotkaniu wzięli udział również szefowie dyplomacji Chorwacji, Estonii, Rumunii i Szwecji, a także komisarz UE ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn.

Z uczestnikami środowych rozmów spotkał się również prezydent Andrzej Duda.

„Realizując szeroko pojętą politykę międzynarodową, patrząc także przez ten pryzmat na nasz region, na Europę Centralną, na Europę Środkowo-Wschodnią, mam jedno zasadnicze założenie: im częściej się spotykamy, im więcej jest tych spotkań, w różnych gremiach, w różnych formatach, każdym takim spotkaniem przyczyniamy się do budowania europejskiej jedności, bo każde takie spotkanie nas wzajemnie zbliża” – powiedział prezydent.

Podkreślił, że ma to szczególne znaczenie „w dzisiejszej dobie trudności, w jakich znajduje się Unia Europejska, ale także trudności w jakich znajduje się Europa – zagrożeń militarnych, terrorystycznych, zagrożeń kryzysem migracyjnym”.

Prezydent Duda podkreślił, że spotkanie z szefami MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego jest „zarazem regionalne i ponadregionalne”. „I to jego wielka wartość” – zaznaczył.

Wskazał, że ważne w tym kontekście jest „zbliżanie krajów zaprzyjaźnionych Europy Wschodniej do Unii Europejskiej”.

„Jest to proces, który trwa, stopniowo jest pogłębiany i który –  wierzę w to głęboko – zakończy się przyjęciem państw Partnerstwa Wschodniego do wielkiej europejskiej wspólnoty” – powiedział prezydent.

Podkreślił, że dla niego UE jest „podmiotem niezwykle ważnym, nowoczesnym jak na skalę światową, który buduje potencjał naszej części globu, który powoduje, że Europa staje się coraz ważniejszym partnerem w globalnej rozgrywce politycznej, globalnej rozgrywce gospodarczej”.

„Musimy mieć tego głęboką świadomość i wszyscy otwarci, światli politycy europejscy mają, że tylko działając razem jesteśmy rzeczywiście w stanie stanowić taki potencjał, który dla największych światowych potęg gospodarczych będzie wymagającym i adekwatnym partnerem. Działając osobno nigdy nie wygramy naszych partii z największymi, chociażby tylko w gospodarce” – uważa prezydent.

Duda podkreślił także wagę współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym, które prowadzą do naruszenia, ograniczenia wolności. Jak znaczył, są to z jednej strony zagrożenia wojenne, z drugie strony jest to zagrożenie terroryzmem oraz kryzys migracyjny związany z wojnami toczonymi przede wszystkim na Bliskim Wschodzie.

Prezydent mówił też o potrzebie łączności między krajami regionu. Jak zaznaczył, chodzi przede wszystkim o budowę infrastruktury transportowej a poprzez nią kontaktów międzyludzkich.

„Na początku lipca będę miał zaszczyt występować jako gospodarz spotkania państw Trójmorza, w którym to projekcie najważniejszym elementem współdziałania jest właśnie rozwój infrastruktury, drogowej, kolejowej i energetycznej” – powiedział prezydent.

Szczyt państw Trójmorza – zacieśnionej współpracy krajów znajdujących się między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym – odbędzie się w lipcu we Wrocławiu.

Prezydent podkreślił, że Europa Środkowa potrzebuje rozwoju połączeń komunikacyjnych.

„Cieszę się, że to współdziałanie, także w formacie Trójmorza, jest podejmowane przez różne państwa, cieszę się, że wchodzą do tego także państwa Skandynawii, że chcą o tym rozmawiać, widzą w tym interes dla rozwoju swego potencjału gospodarczego. Cieszę się, że zainteresowane są tym tematem także państwa Bałkanów” – powiedział Duda.

Prezydent podziękował komisarzowi UE ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannesowi Hahnowi za obecność na spotkaniu.

Szef MSZ Witold Waszczykowski podkreślił, że Polska chciałaby, aby program Partnerstwa Wschodniego przyśpieszył, by był bardziej kompleksowy i dotyczył też ludzi i ich poziomu życia.

Dodał, że Grupa Wyszehradzka zaproponowała, aby głównym tematem obrad środowego spotkania była możliwość „kompleksowego połączenia państw Partnerstwa Wschodniego zarówno miedzy sobą, jak również z naszym regionem”.

Szef MSZ wyraził też nadzieję, że program Partnerstwa Wschodniego będzie „odnosił się do sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie”.

Szefowie dyplomacji Wyszehradzkiej Czwórki: Polski, Czech, Słowacji i Węgier wydali w środę wspólne oświadczenie w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego. Według nich, na jesiennym szczycie Partnerstwa Wschodniego w Brukseli UE powinna zaoferować zainteresowanym krajom perspektywę europejską.

Spotkania w Warszawie poprzedzają zaplanowany na 24 listopada V szczyt Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Rozmowy zorganizowane zostały przez Polskę w ramach jej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Partnerstwo Wschodnie to realizowany od 2009 r. unijny projekt mający na celu pogłębianie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Projekt został zainicjowany przez Polskę i Szwecję.

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj