Przerwa w obradach komisji ds. reprywatyzacji do 29 czerwca

Po 8 godzinach obrad komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji w stolicy zakończyła dziś swą pierwszą rozprawę. Przesłuchano dwóch świadków, trzeci odmówił zeznań, za co został ukarany grzywną. Szef komisji Patryk Jaki zarządził przerwę do 29 czerwca.

Na czwartkową rozprawę jest wezwany Marcin Bajko, b. urzędnik ratusza oraz – jako strony postępowania – Maciej Marcinkowski (według komisji, „ze względu na dobro śledztwa część rozprawy z udziałem Macieja Marcinkowskiego zostanie utajniona”) i prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz–Waltz (która nie stawiła się w poniedziałek informując o skierowaniu do NSA wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego ws. komisji).

Jaki podał, że pismo pani prezydent wpłynęło do komisji i – po skserowaniu go oraz przedłożeniu wszystkim członkom komisji – będzie rozpoznane na kolejnym posiedzeniu.

PAP/RIRM

drukuj