fot. PAP/Tomasz Gzell

W Warszawie obraduje Komitet Wojskowy NATO

W Warszawie obraduje Komitet Wojskowy NATO. Konferencję otworzył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Komitet Wojskowy NATO zebrał się w Polsce po raz pierwszy od 2006 r.

– Spotkanie to ma również wymiar symboliczny z uwagi na setną rocznicę odzyskanie przez Polskę niepodległości, która to niepodległość została nam odebrana pod koniec osiemnastego wieku. Jest to również setna rocznica ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Minister podkreślił, że Komitet Wojskowy odegrał ważną rolę w okresie zimnej wojny oraz po upadku komunizmu. Obecnie wpływa na adaptacje Sojuszu do nowych wyzwań związanych z agresywną polityką Rosji oraz zagrożeniami płynącymi z kierunku południowego.

– To dobrze, że Sojusz kieruje się w praktyce zasadą 360 stopni. Dowodzą tego decyzje podjęte na ostatnich szczytach. Ważne, by wszyscy sojusznicy byli usatysfakcjonowani z działań NATO, by dawało ono możliwość odpowiedzi na oczekiwania nas wszystkim. Oczywiście, we współpracy z innymi organizacjami, takimi jak Unia Europejska – wskazał szef MON.

Wysunięta obecność wojsk sojuszniczych na flance wschodniej była przełomem. Uznaliśmy wspólnie, że do odstraszania i obrony potrzebne jest nie tylko wzmocnienie, ale i posiadanie sił na miejscu – powiedział szef MON.

– Właśnie w tym kontekście Polska widzi możliwość zwiększenia obecności sił sojuszników na flance wschodniej. Zwiększałaby ona wiarygodność i skuteczność misji odstraszania i obrony NATO, stanowiąc jej integralną część – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Dlatego Polska zabiega o stworzenie stałej bazy wojsk stanów zjednoczonych na swoim terytorium. Waszyngton analizuje obecnie taką możliwość.

– Wierzymy, że ostateczne rozwiązania służyć będą bezpieczeństwu nie tylko tego regionu, lecz także całego Sojuszu, wzmacniając jego spójność polityczną i skuteczność wojskową. Z roli państwa gospodarza chcemy i gotowi jesteśmy wywiązywać się jak najlepiej – zaznaczył Mariusz Błaszczak.

Głównym zadaniem komitetu wojskowego NATO jest przekładanie wytycznych politycznych na decyzje wojskowe. Doradza on również Radzie Północnoatlantyckiej, która jest najwyższą władzą polityczną Sojuszu. Komitet tworzą szefowie sztabów generalnych oraz strategiczni dowódcy NATO.

TV Trwam News/RIRM

drukuj