Przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego i nauki u prezydenta

Wsparcie dla produkcji obronnej i eksportu, współpraca firm państwowych i prywatnych, wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego – to niektóre z tematów wtorkowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami branży obronnej.

Jak powiedział PAP szef BBN Paweł Soloch, w pierwszym z planowanego cyklu spotkań uczestniczyło 17 podmiotów przemysłu państwowego, prywatnego, instytutów badawczych i uczelni.

„Zamiarem prezydenta było potwierdzenie sygnalizowanej wcześniej gotowości do wsparcia przemysłu i jego promocji za granicą, czemu wyraz dał uczestnicząc w targach w Kielcach czy zabierając przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w podróż do Jordanii” – powiedział PAP Soloch.

Spotkanie miało też zapoznać Andrzeja Dudę z problematyką przemysłu zbrojeniowego. Jak dodał, prezydent wyraził życzenie, by przedstawiciele przemysłu i ośrodków badawczych byli w stałym kontakcie z BBN, które ma objąć rolę koordynatora.

„Wszyscy się zgodzili, że istotny potencjał leży po stronie Polskiej Grupy Zbrojeniowej jako ostatniego dużego podmiotu gospodarczego, w ramach którego jest możliwa relatywnie samodzielna polityka państwa w porównaniu z innymi branżami przemysłu, które są poddane regulacjom ogólnoeuropejskim” – powiedział szef BBN.

W tym kontekście – dodał – była też mowa o współpracy z sektorem prywatnym.

„Uczestnicy zgłaszali występujące w tym obszarze problemy proceduralne, prawne; siłą rzeczy sektor prywatny podnosił kwestie dowartościowania go w bezprzetargowych procedurach związanych z bezpieczeństwem państwa. Strona państwowa natomiast zwracała uwagę na kwestie odpowiednich zabezpieczeń przy produkcji zbrojeniowej w zakładach prywatnych, ważnych np. przy przekazywaniu technologii” – mówił szef BBN.

Jak powiedział, jednym z akcentowanych wątków była potrzeba współpracy z ośrodkami badawczymi i koordynacji działań podmiotów podległych resortom obrony, rozwoju i nauki.

Innym tematem – poinformował szef BBN – była kooperacja międzynarodowa, zwłaszcza w kontekście wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE.

„W wymiarze europejskim nasz przemysł nie jest potęgą, mamy około dwóch procent udziału, a w związku z programem modernizacji technicznej i zasadą przeznaczania co najmniej 2 procent PKB na obronność, która spotyka się z akceptacją społeczeństwa, potencjał rozwojowy jest duży” – zauważył Soloch.

Jak dodał, sygnalizowano także kwestie wykorzystania cywilnych ośrodków naukowych w badaniach związanych z obronnością i produkcją zbrojeniową. Zwrócił uwagę, że z potencjału polskich uczelni korzystają zachodnie koncerny.

Przedstawiciele instytutów i uczelni postulowali sprzężenie sektora cywilnego z potrzebami obronnymi, jako jeden z podstawowych obszarów wskazując na cyberbezpieczeństwo. Mówiono także – relacjonował Soloch – o włączeniu ośrodków badawczo-rozwojowych w programy związane z offsetem.

„Prezydent wyraził gotowość wspierania współpracy także w kwestiach organizacyjno-programowych, stąd wola, by zachować ciągłość kontaktów” – powiedział szef BBN.

„Regularne spotkania mają także pomóc w wypracowaniu rekomendacji, które byłyby popierane przez prezydenta” – dodał Soloch.

Kolejne spotkanie ma się odbyć w styczniu lub lutym przyszłego roku.

PAP/RIRM

drukuj