fot. pixabay.com

Przedsiębiorcy chcą przejrzystego prawa

Niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawa. Dla większości przedsiębiorców to największa bariera w prowadzeniu działalności. Dlatego organizacje zrzeszające przedsiębiorców apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o określenie jasnych standardów w stanowieniu prawa.

Przedsiębiorcy oczekują zmian w procedowaniu ustaw. Jak podkreślają, na przestrzeni ostatnich dekad to złe prawo było największym hamulcem rozwoju firm w ostatnich latach. I tutaj problemem nie jest wysokość obciążeń podatkowych.

– Tutaj nawet nie chodzi o samą wysokość np. stawek podatkowych, które kształtują się mniej więcej na poziomie średniej dla krajów Unii Europejskiej – powiedział Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców.

Problemem jest niestabilność oraz niejednoznaczne interpretacje przepisów.

– To, że często one są niejasne lub zmieniają się zbyt często. Firmy nie otrzymują odpowiednio długiego okresu na przygotowanie się, na wprowadzenie nowych przepisów – podkreślił Łukasz Kozłowski.

Dlatego organizacje zrzeszające przedsiębiorców apelują do prezydenta o jasne określenie kryteriów, które musi spełniać ustawa z zakresu prawa gospodarczego.

Jakie minimalne standardy musi spełniać ustawa z zakresu prawa gospodarczego, by po prostu kwalifikowała się do podpisu? – zaznaczył  główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców.

Podstawowym warunkiem jest to, by ustawa przed uchwaleniem została skonsultowana z Radą Dialogu Społecznego oraz z reprezentacją przedsiębiorców.

– Także takim niezbędnym warunkiem w naszej ocenie jest to, by ta ustawa zapewniała odpowiednio długie vacatio legis, tak by wszyscy adresaci regulacji mogli się po prostu dostosować i wdrożyć to prawo – powiedział Łukasz Kozłowski.

Przedsiębiorcy postulują także, by wszelkie ustawy, które zwiększają obciążenia finansowe przedsiębiorców, podnoszą podatki, były przyjmowane większością 3/5 głosów w parlamencie.

TV Trwam News

drukuj