fot. PAP/EPA

Prezydent skierował ustawę o ustroju sądów wojskowych do TK

Prezydent Andrzej Duda skierował prewencyjnie do Trybunału Konstytucyjnego zmiany w ustroju sądów wojskowych. Nowela wprowadza zewnętrzny nadzór ministra sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów wojskowych. Nadzór nad sądami wojskowymi mieliby sprawować delegowani przez ministra sędziowie.

Prezydent ma wątpliwości m.in. co do przyznania ministrowi sprawiedliwości kompetencji żądania przekazania akt spraw sądowych.

Poseł Antoni Macierewicz z sejmowej Komisji Obrony Narodowej powiedział, że już podczas prac w Sejmie politycy PiS-u zgłaszali pewne zastrzeżenia do ustawy.

Wiceprezes PiS-u dodaje, że otwartą sprawą pozostaje nadal kwestia funkcjonowania osobnego wojskowego wymiaru sprawiedliwości.

– Otwartą sprawą jest to czy w ogóle utrzymywać go wyodrębnionym czy też nie. Ta nowelizacja jest pewnego rodzaju półśrodkiem. Być może pan prezydent chce mieć jasne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, tak by Sejm mógł całościowo podejść do tej kwestii. Wydaje się, ponieważ ostateczne rozstrzygnięcie będzie podejmowane przez nowy Sejm, bo przecież już nie w tej kadencji, będzie większa swoboda pochylenia się nad całą tą sprawą w pełnym wymiarze i to jest dobre rozwiązanie – mówi poseł Antoni Macierewicz.

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów wojskowych miała wejść w życie po upływie pół roku od dnia jej ogłoszenia.

14 października TK ma wydać wyrok w analogicznej sprawie, dotyczący przyznania ministrowi sprawiedliwości kompetencji żądania akt spraw sądowych, zgodnie z nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych.

RIRM

drukuj