fot. prezydent.pl

Prezydent ratyfikował pakt fiskalny

Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował pakt fiskalny. W marcu ubiegłego roku pakt popisał premier Donald Tusk i przywódcy 25 krajów UE.

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, zwłaszcza w krajach strefy euro oraz nowe, bardziej automatyczne sankcje za łamanie dyscypliny. 

Pakt fiskalny oznacza przede wszystkim wejście Polski w obręb tej zacieśniającej się dzisiaj integracji europejskiej, zacieśniającej się ponad narodami, ponad kompetencjami państw członkowskich. To jest pakt, który de facto, oznacza możliwość przejęcia kontroli nad gospodarkami i budżetami państw członkowskich UE przez biurokrację europejską, przez nikogo nie wybierane grono osób. To grono od tej pory będzie miało prawo do opiniowania i kierowania bardzo daleko idących wytycznych, które są obłożone sankcjami, później karami finansowymi za ich nie wypełnianie wobec państw – powiedział poseł prof. Krzysztof Szczerski.

Poseł Szczerski, dodaje, że ratyfikacja paktu fiskalnego to oddanie kompetencji polskich organów państwowych w ręce unijnych decydentów.

Fakt ten dziwi zwłaszcza w czasie gdy w Polsce toczy się burzliwa debata dotycząca stanu finansów publicznych – stwierdził poseł.

Prezydent Komorowski podpisuje pakt fiskalny dokładnie w tym samym czasie w którym minister Rostowski w Polsce chce znieść nasze wewnętrzne rygory dotyczące dyscypliny budżetowej. De facto, Polska wobec kryzysu finansów publicznych pozbywa się własnych narzędzi kontroli, a zgadza się na narzędzia kontroli ponadnarodowe, czyli to co chcemy mieć pod kontrolą w Polsce, oddajemy pod kontrolę innych – podsumował poseł prof. Krzysztof Szczerski.

Przypomnijmy: PiS zaskarżył wcześniej pakt fiskalny do TK, ale ten zawiesił w pierwszej decyzji postępowanie ze względu, że wówczas pakt nie był ostatecznie ratyfikowany przez prezydenta.

Dlatego w najbliższych dniach PiS ponownie zaskarży pakt do TK. Jeśli TK przyzna rację zarzutom niezgodności paktu z ustawą zasadniczą, przy obecnej Konstytucji RP, pakt nie będzie mógł obowiązywać w Polsce.

RIRM

drukuj