Prezydent podpisał nowelizację ustawy o BOR

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Biurze Ochrony Rządu dotyczącą Straży Marszałkowskiej. Nowelizacja uregulowała problematykę wymagań kwalifikacyjnych dla strażników i postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do pracy w Straży Marszałkowskiej.

Według nowych zmian strażnikiem może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, niekarana, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, mająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do wykonywania zadań strażnika Straży Marszałkowskiej, dopuszczona do posiadania broni palnej i mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Płk. rez. Andrzej Pawlikowski, były szef BOR zaznacza, że jest to o tyle dobry krok, gdyż uściśli kwalifikacje przyszłych strażników.

Uważam, że tego rodzaju zmiany, czy skupianie się nad kwestiami związanymi z funkcjonowaniem strażników Straży Marszałkowskiej idą w dobrym kierunku. Faktem jest, że realizacja tych zadań wymaga ciągłych zmian. Ewentualnie, jeżeli są jakieś nieścisłości czy niedopracowane kwestie prawne powinny być na bieżąco modernizowane tylko po to, żeby służyły jak najlepszemu wykonywaniu zadań strażników Straży Marszałkowskiej. Myślę, że to dobry ruch z uwagi na to, że pewne regulacje związane z kwalifikacją i zatrudnieniem strażników zostały unormowane – zwrócił uwagę płk. rez. Andrzej Pawlikowski.

Uchwalona 30 sierpnia br. nowelizacja uchyliła dotychczasowy zapis ustaw o BOR, który przewidywał, że wymogi kwalifikacyjne oraz tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec strażników Straży Marszałkowskiej określi w drodze zarządzenia Marszałek Sejmu.

Zmianę uzasadniono tym, że zarządzenie Marszałka Sejmu nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego.

RIRM

drukuj